Tekoälyyn liittyviä investointeja pyritään vauhdittamaan – Komissio esittelee EU:n toimenpiteitä

Euroopan komissio on esitellyt 25.4. sarjan toimenpiteitä, joiden avulla voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä tekoälyn alalla. Komissio ehdottaa kolmiosaista lähestymistapaa, johon kuuluvat julkisten ja yksityisten tekoälyinvestointien lisääminen, valmistautuminen sosioekonomisiin muutoksiin sekä asianmukaisten eettisten ja oikeudellisten puitteiden varmistaminen.

EU:n tulisi lisätä investointeja tekoälyä koskevaan tutkimukseen ja innovointiin vähintään 20 miljardilla eurolla vuoden 2020 loppuun mennessä. Näitä ponnisteluja tukeakseen komissio kasvattaa investointiaan 1,5 miljardiin euroon vuosina 2018–2020 Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. Tämän odotetaan saavan liikkeelle 2,5 miljardia euroa lisärahoitusta nykyisiltä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilta esimerkiksi massadatan ja robotiikan alalla.

Komissio tukee myös kysyntäpohjaisen tekoälypalvelun kehittämistä: ”AI-on-demand” -alusta tulee tarjoamaan kaikille käyttäjille pääsyn asianmukaisiin tekoälyresursseihin koko EU:ssa. Lisäksi otetaan käyttöön Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) varoja, jotta yrityksille voidaan tarjota lisätukea tekoälyyn investoimista varten. Euroopan strategisten investointien rahaston tuen toivotaan saavan liikkeelle kaikkiaan yli 500 miljoonan euron investoinnit vuoteen 2020 mennessä useilla keskeisillä aloilla.

Lue lisää komission lehdistötiedotteesta 25.4.2018: Tekoäly: komissio esittelee EU:n toimet investointien vauhdittamiseksi ja eettisten ohjeiden vahvistamiseksi