Tekoäly – missä mennään? Tutustu Euroopan tutkimusneuvoston konferenssin sisältöön

Tekoäly – missä mennään? Tutustu Euroopan tutkimusneuvoston konferenssin sisältöön

European tutkimusneuvosto (ERC) järjesti 22.-26.11. tekoäly-konferenssin, jossa käsiteltiin erityisesti ERC:n rahoittamien tekoälytutkimusten teemoja ja havaintoja.

Konferenssissa käsiteltiin tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita sekä muun muassa eettisiä ongelmia. Päätavoitteena oli:

  • tutustua tekoälytutkimukseen kokonaisuutena
  • saada parempi kuva siitä mitkä ovat mahdolliset hyödyt ja uhkakuvat tekoälyn kehittämisen puitteissa
  • kartoittaa kuinka hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia aiheuttamatta merkittävää haittaa ihmisille.

Tekoäly-konferenssi jakautui viiteen sessioon ja alustukseen, jossa käsiteltiin tekoälyn merkitystä ja sen roolia ja tulevaisuudennäkymiä erityisesti EU:ssa ja ERC:n rahoituksen piirissä.

Ensimmäisessä sessiossa alustettiin aihetta lisää ja keskityttiin tekoälyn perusteisiin, kuten robotiikkaan, big dataan ja uudenlaisiin datamuotoihin.

Toinen sessio käsitteli tekoälyjen ja aivojen suhdetta muun muassa tekoälyn kehittämisen näkökulmasta.

Kolmannessa sessiossa käsiteltiin tekoälyn eettisiä haasteita, joihin kuuluvat muun muassa muistin manipuloiminen ja sitä kautta vaikuttaminen.

Haasteiden vastapainoksi neljännessä sessiossa käsiteltiin tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Puheenvuoroissa käsiteltiin tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia esimerkiksi liikkumisen, kielen ja tieteen parissa.

Viidennen session teema sivusi myös kolmannen session teemoja. Pääaiheena oli tekoäly ja yhteiskunta, jossa tulevaisuudennäkymien lisäksi käsiteltiin muun muassa tekoälyn poliittista diskurssia. Aiheina puheenvuoroissa olivat algoritmien ja bottien käyttö laskennallisessa propagandassa ja tekoälyn vaikutukset ihmisiin ja erityisesti lapsiin.

Ohjelmasta on myös videotallenne.

Lue lisää