Tarkistetut päätökset – Pirkanmaalle sittenkin jopa 4,9 miljoonaa euroa uusista Horisontti 2020 -hankkeista

Aiemmin julkaistusta poiketen Pirkanmaalle on sittenkin myönnetty 4,9 miljoonaa euroa uusista H2020-hankkeista. Rahoituspäätösten tarkastelusta kävi ilmi, että muutama hanke oli jäänyt pois listasta. Päivitimme elokuussa julkaistun uutisen uusilla, tarkistetuilla tiedoilla.

Euroopan komissio on julkaissut uudet EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman tilastot hankkeiden menestyksestä.7.3.-1.6.2018 välisenä aikana hyväksytyistä ja allekirjoitetuista Horisontti 2020 -hankkeista on tulossa pirkanmaalaisille toimijoille yhteensä 4 935 798 €. Rahoitusta saa yhdeksän eri toimijaa neljääntoista eri hankkeeseen. Näistä hankkeista neljä kuuluu huippututkimus-pilariin (I pilari), viisi teollisuuden johtoasema -pilariin (II pilari), kolme yhteiskunnalliset haasteet pilariin (III pilari) ja näiden lisäksi kaksi Science with and for society -pilariin.

Edellisellä tarkastelujaksolla 3.10.2017 – 6.3.2018 Pirkanmaa sai rahoitusta 3,38 milj. €. Tällöin rahoitettuja hankkeita oli yhteensä kuusi. Jaksolla 1.3. – 31.5.2017 rahoitusta saatiin 4,26 milj. € ja hankkeita oli kymmenen.

Kokonaisuudessaan H2020-ohjelmasta on saatu vuodesta 2014 alkaen Pirkanmaalle rahoitusta 51 480 062 €. Rahoitettuja hankkeita on kaikkiaan 114 ja osallistumisia 132.

Yhteenveto pirkanmaalaisista Horisontti 2020 -rahoituksensaajista vuodesta 2014 lähtien:

66 korkeakoulun osallistumista (yhteensä 31,3 milj. €)

–      49 x Tampereen teknillinen yliopisto (24 903 954€)
– TTY on Suomen viidenneksi eniten rahoitusta saava organisaatio
–     13 x Tampereen yliopisto (6 272 383 €)
–      4 x Poliisiammattikorkeakoulu (1 253 954 €)

55 yrityksen osallistumista (yhteensä 15,7 milj. €)

10 julkisen toimijan osallistumista (yhteensä 4,45 milj. €)

–          7 x Tampereen kaupunki 3 815 882 €
–          2 x Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 397 950 €
–          1 x Pirkanmaan liitto 161 188 €

1 organisaation osallistuminen (77500€, Tampereen elokuvajuhlat ry)

Rahoitus jakautuu H2020-ohjelman pilareittain seuraavasti:

–          I Huipputason tiede: 14 352 551 €
–          II Teollisuuden johtoasema: 18 147 719 €
–          III Yhteiskunnalliset haasteet: 14 704 378€

Huippuosaamisen levittäminen: 199 688 €

Science with and for society: 501 600 €

Suomalaiset toimijat ovat saaneet Horisontti 2020 -rahoitusta tähän mennessä yhteen 724 miljoonaa euroa. Pirkanmaalaiset toimijat saavat Suomessa toiseksi eniten Horisontti 2020 -rahoitusta. Pirkanmaalaisten toimijoiden saaman rahoituksen osuus siitä on 51 480 062 eli 7,1 %:a (tässä luvussa mukana myös hyväksyttyjä hankkeita, joita ei ole vielä allekirjoitettu).

Koko Suomen onnistumisprosentti H2020-rahoitushaussa on 13,43 %. Lukema on alle EU:n keskiarvon, joka on 14,53 %.

Tiedot pohjautuvat Euroopan komission ja Business Finlandin tilastotietoihin.

Liitteet