Tarjouspyyntö aiheesta Smart Factories in New EU Member States

Tarjouspyyntö aiheesta Smart Factories in New EU Member States

Euroopan komissio edistää digitaalisia yhteismarkkinoita erityisellä strategialla. Nyt sen tavoitteita edistetään hakemalla tarjouksia digitaalisia innovaatiokeskuksia hyödyntävän palveluohjelman luomiseksi. Toteuttajiksi etsitään organisaatioita, jotka voivat tukea innovaatiokeskusten kehittämistä EU:n uusissa jäsenmaissa, sekä antaa toimintasuosituksia uusien jäsenmaiden teollisen tuotantokyvyn parantamiseksi.

Tavoitteena on luoda koordinoitu, koherentti ja kestävä lähestymistapa, jolla autetaan uusien EU-jäsenmaiden teollisuutta omaksumaan Smart factory -konsepti ja siihen liittyviä digitaalisia teknologioita. Näitä teknologioita ovat esimerkiksi esineiden internet (IoT), Cyber-physical systems (CPS), digitaalinen suunnittelu, simulaatio ja analyysi, laserteknologiat, teollisuusrobotiikka ja 3D-tulostus.

Ohjelma liittyy Euroopan komission toimiin eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi digitalisaatiota edistämällä, ja erityisesti tähän liittyvien innovaatiokeskusten rakentamiseen ympäri Eurooppaa. Nämä keskukset tulevat tarjoamaan opastusta, digitaalisten teknologioiden kehitys- ja testausapua sekä finanssi- ja innovaatiopalveluita erityisesti pk-yrityksille.

Tarjousten jättämisen takaraja on 14.10.2016, ja linkki tarjouspyyntöilmoitukseen löytyy tästä. Tarkemmat tiedot ja dokumentit löytyvät tältä sivulta.