Tampereen yliopisto mukana Eurooppa-yliopistoaloite -hankkeessa

Euroopan komissio julkaisi ensimmäisestä Eurooppa-yliopistoaloite -hausta rahoitettavat hankkeet. Tampereen yliopisto on mukana valittujen hankkeiden joukossa: European Confederation of Innovative Universities -verkoston valmistelema ECIU University -hakemus valittiin rahoitettavaksi. Hankkeessa yliopistot keskittyvät eurooppalaisessa mittakaavassa haastepohjaiseen ja joustavaan koulutukseen tutkintopohjaisen koulutuksen sijaan. Hankkeessa ovat mukana niin opiskelijat, tutkijat, teollisuus kuin yhteiskunta laajemmin. Erityisesti hankkeessa pyritään vastaamaan YK:n kestävän kehityksen haasteisiin kaupungeissa. Kolmivuotiseen hankkeeseen saatiin viisi miljoonaa euroa EU-rahoitusta.

Eurooppa-yliopisto aloite syntyi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ehdotuksesta uudistaa korkeakoulutusta Euroopassa. Tavoitteena on luoda tiiviimpiä valtioiden rajat ylittäviä yhteenliittymiä, Euroopan tulevaisuuden korkeakouluja, joissa kehitetään eurooppalaista opetussuunnitelmaa, innovatiivisia pedagogisia menetelmiä, strukturoitua liikkuvuutta sekä luoda eurooppalainen kampus.

Vuonna 2018 avattiin ensimmäinen pilottihaku, josta nyt on valittu rahoitettavaksi 17 hanketta (54 hakemuksen joukosta) 85 miljoonalla eurolla. Vuoden 2019 syksyllä avataan toinen haku. Tavoitteena on, että vuodesta 2021 lähtien Eurooppa-yliopistoaloite on osa Erasmus-rahoitusohjelmaa.

Lisätietoa:

ECIU:n tiedote

Euroopan komission tiedote aiheesta

Lista valituista hankkeista

Euroopan komission Eurooppa-yliopistoaloite -sivusto