Tampereen kaupunki mukana suuren luokan Horisontti 2020 -hankkeessa

Tampereen kaupunki mukana suuren luokan Horisontti 2020 -hankkeessa

Tampereen kaupunki on mukana Horisontti 2020 -rahoitusta hakeneessa ja 6.12. läpi menneessä Urban Nature Labs -hankkeessa. Seuraavaksi edessä ovat tarkemmat neuvottelut Euroopan komission kanssa. Ehdotuspyynnöllä haettiin rahoitusta luontopohjaisten ratkaisujen kehittämiseen kaupunkialueilla. Horisontti 2020 -ohjelmassa rahoitusta haettiin Demonstrating innovative nature-based solutions in cities -haussa, joka on osa Cross-cutting Activities – Smart and Sustainable Cities -aluetta. Tämän tyyppinen, suuren mittakaavan demonstraatiotoimia sisältävä pilottihaku järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Hanke on rahoitusmäärältään suuri; sen rahoitus Horisontti 2020 -ohjelmasta on 12,77 miljoonaa euroa, kokonaisbudjetin ollessa 14,77 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupungin saama osuus hankkeen rahoituksesta on 1,44 miljoonaa euroa. Tampereen ensisijainen kohde hankkeessa on Vuoreksen kaupunginosan kehittäminen. Siellä demonstroituja luontopohjaisia ratkaisuja ja kokemuksia hyödynnetään ja jatkokehitetään myöhemmin Hiedanrannan alueen rakentamisessa.

Hankkeessa on mukana yhteensä 29 kumppania. Tampereen, Eindhovenin ja Genovan kaupungit ovat hankkeen edelläkävijäkaupungit. Hanketta koordinoi VTT, jonka kanssa Tampereen kaupungilla on strateginen yhteistyösopimus.

Lisätietoja:

Vuores-projektin projektipäälli Kirsti Toivonen, kirsti.o.toivonen(at)tampere.fi
Tampereen kaupungin tiedote aiheesta