Tampereen kaupunki liittyi Green City Accord -aloitteeseen

 

Tampereen kaupungin tiedote 22.2.2022.

 

Tampereen kaupunki on liittynyt Euroopan komission vihreiden kaupunkien Green City Accord -aloitteeseen. Green City Accord on Euroopan komission vuonna 2020 julkistama ympäristönsuojeluun sitoutuneiden eurooppalaisten kaupunkien aloite.

Aloitteen visiona on terveempi, puhtaampi ja vihreämpi kaupunki, jossa kaupunkilaisilla on ympäristön osalta turvallista asua ja työskennellä ja jossa ympäristö edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Aloitteen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat vuoteen 2030 mennessä tekemään kaupungeista houkuttelevia asuinpaikkoja, joissa kaupunkilaiset saavat hengittää puhdasta ilmaa, nauttia puhtaasta vedestä, käyttää puistoja ja viheralueita ja nauttia melusaasteen vähenemisestä.

Lisäksi aloitteen tavoitteena on, että kiertotalous toimii ja jäte muutetaan resurssiksi uudelleenkäyttämällä, korjaamalla ja kierrättämällä.

Aloitteeseen sitoutuminen luo Tampereen ympäristönsuojelutyölle kansainvälisen kattositoumuksen ilmasto- ja energia-asioiden Covenant of Mayors -sitoumuksen rinnalle ja tarjoaa kaupunkiympäristön kehittämiselle uudenlaista kansainvälistä näkyvyyttä.

Lisäksi Green City Accord vahvistaa yhteistyötä muiden EU:n kaupunkialoitteiden kanssa ja tukee Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Aloitteen yhteyshenkilönä toimii kehityspäällikkö Sanna Mari Huikuri ja aloitteen sisällöllistä toteutusta koordinoi kaupunkiympäristön palvelualueen Kestävä kaupunki -palveluryhmä, joka osittain myös vastaa toteutuksesta.

Tampereen kaupunki laatii kahden vuoden kuluessa vuoteen 2030 ulottuvat tavoitetasot ja toimintasuunnitelmat aloitteen mukaisille ympäristönsuojelun avainalueille ja raportoi edistyksestä kolmen vuoden välein.

 

Green City Accord -aloitteen tavoitteet 2030

Aloitteen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat tehostamaan toimiaan vuoteen 2030 mennessä erityisesti viidellä aloitteen osa-alueella:

  1. Ilmanlaadun merkittävä paraneminen mahdollisimman pian pohjaten WHO:n ohjeistukseen ja EU:n ilmanlaatustandardeihin,
  2. Vedenlaadun merkittävä parantaminen eri vesimuodostumissa (esim. järvet, purot, joet, rannikkovedet) ja kestävä vedenkäyttö,
  3. Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden suojelu ja parantaminen sisältäen viheralueiden määrän ja laadun kaupungissa ja urbaanien ekosysteemien vähenemisen pysäyttämisen sekä niiden ennallistamisen,
  4. Kiertotalouden ja jätteiden käsittelyn kehittäminen parantamalla merkittävästi kotitalouksien jätteidenkäsittelyä, vähentämällä jätteiden syntyä ja sijoittamista kaatopaikalle sekä lisäämällä tuotteiden uudelleenkäyttöä, korjaamista ja kierrätystä sekä
  5. Melusaasteen vähentäminen WHO:n suositusten mukaiselle tasolle.

 

Lähteenä Tampereen kaupungin tiedote.