Tampereen kaupunki allekirjoitti Join, Boost, Sustain -julkilausuman

Tampereen kaupunki on allekirjoittanut Join, Boost, Sustain –julkilausuman, jonka tavoitteena on saada Euroopan kaupungit ja yhteisöt yhdistämään voimansa kestävän digitaalimuutoksen edistämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on luoda yhtenäinen, digitalisoitunut Eurooppa, jossa muutosten tuomista hyödyistä voivat nauttia kaikki yhteisöt. Digitaaliset ratkaisut, joihin julkilausumalla pyritään vaikuttamaan sisältävät muun muassa uusia lähestymistapoja älykkääseen kaupunkiliikenteeseen, energiatehokkuuteen, kestävään asumiseen sekä digitaalisiin julkisiin palveluihin. Digitaalisten ratkaisujen avulla on mahdollista luoda sellaisia ympäristöjä, joissa ihmisten on helppo sekä houkutteleva asua, elää ja työskennellä.

Tampereen kaupunki lupautui vahvistamaan edellä mainittuja tavoitteita allekirjoittamalla Join, Boost, Sustain -julkilausuman yhdessä 60 eri Euroopan kaupungin kanssa. Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti osallistui 31.1.2020 Portossa järjestettyyn allekirjoitus-seremoniaan.

 
Jäntin mukaan Tampere haluaa toimia alustana ja mahdollistajana kansalaisille, järjestöille ja yrityksille, luoda kaupunkia yhdessä sekä asukkaiden että muiden kaupunkien kanssa.
 
– Verkostojen osana meillä on paremmat edellytykset vaikuttaa kansalliseen ja EU:n päätöksentekoon niin, että uuden teknologian hyödyntäminen kestävällä tavalla toimii yhtenä ajurina kaupungin ja koko yhteiskunnan kehittämisessä, sanoo apulaispormestari Jäntti.

Julistus on jaettu periaatteisiin ja konkreettisiin toimiin. Periaatteissa korostuvat erityisesti kansalaislähtöinen toimintatapa, kaupungit innovaatioekosysteemeinä, eettinen näkökulma, teknologiat mahdollistajina ja yhteentoimivat digialustat. Toimien alla puolestaan on muun muassa teknisiä ja laillisia toimintatapoja sekä rahoitukseen, koulutukseen ja toimien mitattavuuteen liittyviä huomioita. Julistuksen allekirjoittajat sitoutuvat saamaan aikaan tuloksia vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää Tampereen kaupungin tiedotteesta täältä