Tampereen kaupunginvaltuutettua Mikko Aaltosta esitetään Suomen edustajaksi alueiden komiteaan

Alueiden komitean tehtävä on toimia neuvoa-antavana, alue- ja paikallishallintoa edustavana elimenä Euroopan Unionissa. Alueiden komitean kokoonpano muodostuu alueellisten ja paikallisten julkisyhteisöjen edustajista. Suomen edustajien määrä on yhdeksän varsinaista jäsentä ja yhdeksän varaedustajaa. Komitean jäsenten toimikausi on viisi vuotta.

Tammikuussa 2020 nykyisen komitean kausi päättyy. Valtioneuvosto on nyt esittänyt tulevan kauden jäsenet varaedustajineen. Varsinaiseksi jäseneksi nimettyjen joukossa on Tampereen kaupunginvaltuutettu ja Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen Mikko Aaltonen.

Euroopan unionin neuvosto tulee päättämään valtioneuvoston ehdotuksen mukaan Suomen edustajista ja varaedustajista alueiden komitean kokoonpanoon.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto onnittelee Aaltosta nimityksestä!

Lue lisää täältä.