Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto hakee Brysseliin harjoittelijaa syksylle 2019

 

Työnantaja:
Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto (Tampereen kaupunki)

Yhteyshenkilö:
EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen

Osoite:
Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto, 19-21 rue du Luxembourg, 1000 Bryssel, Belgia

Puhelin:
+358-40-7763446

Sähköposti:
hannele.raikkonen@tampere.fi

Kotisivu:
www.tampere-region.eu

Viimeinen hakupäivä:
26.4.2019

Lyhyt tehtävän kuvaus:

Harjoittelija Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistoon Brysseliin

Harjoittelun/tehtävän kuvaus:

Harjoittelijan työnkuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:
• EU-politiikan ja EU-rahoitusohjelmien seuraaminen
• EU-toimiston uutiskirjeen, nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien päivittäminen
• Vierailuohjelmien laatiminen
• Hanketoiminnan edistämisessä avustaminen
• Yhteydenpito eri toimijoihin ja verkostoihin
• Toimiston hallinnolliset tehtävät
• Muut harjoittelijan kanssa sovittavat tehtävät

Ajankohta ja kesto:
2.9.2019-31.1.2020 (5kk)

Edellytykset:
Harjoittelijan tulee olla Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelija. Edellytämme harjoittelijalta yleistä Pirkanmaan aluetuntemusta, hyviä viestintävalmiuksia (esim. hyvät atk-taidot ja tavallisimmat tekstinkäsittelyohjelmat), vahvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa ja katsomme eduksi muiden kielten, erityisesti ranskan, osaamisen. Kiinnostus Euroopan unionia ja kansainvälisiä kysymyksiä sekä aluekehittämistä kohtaan on tärkeää. Etsimme motivoitunutta ja oma-aloitteista harjoittelijaa, joka on kiinnostunut työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä.

Tämä harjoittelu on Tampereen yliopiston rahoittama. Valitsemme harjoittelijan sellaisten hakijoiden joukosta, jotka eivät ole vielä suorittaneet yliopiston tukemaa harjoittelua. Lisätietoa EU-toimistosta.

Palkkaus:
Työnantaja maksaa harjoittelusta 1611,52 €/kk sekä järjestää vakuutuksen. Harjoittelija vastaa itse matka-, majoitus- ja terveydenhuoltokuluistaan.

Lisätietoja:
Suomenkieliset hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään määräaikaan (26.4.2019) mennessä yhteyshenkilön sähköpostiin. Työhaastattelut pyritään tekemään Tampereella viikon 19 aikana. Myös puhelinhaastattelut ovat mahdollisia.