Tampere valittiin EU:n kärkijoukkoon ilmastotyössä – valinta lisää resursseja ilmastotoimiin

Tampere on valittu sadan ilmastoneutraaliutta tavoittelevan eurooppalaisen edelläkävijäkaupungin joukkoon 377 hakijan joukosta. Ryhmään kuuluminen lisää tamperelaisen ilmastotyön näkyvyyttä, avaa uusia EU-tason yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia sekä kasvattaa kaupungin kiinnostavuutta ilmastoystävällisten investointien kohteena.

Tampere on valittu mukaan “100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia” -EU-missioon. EU:n missiot ovat Euroopan komission uusi toimintamalli, jonka tehtävänä on tuoda käytännön ratkaisuja kaikkein hankalimpiin yhteisiin ongelmiin vuoteen 2030 mennessä.

– Olemme innolla mukana ilmastoneutraaleiksi tähtäävien kaupunkien joukossa. Haluamme mahdollistaa ilmastokestävän elämäntavan jokaiselle tamperelaiselle. Tässä työssä tarvitaan kaikkia, niin organisaatioita kuin kaupunkilaisiakin. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteen, sanoo Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Sadan hiilineutraalin kaupungin joukossa oleminen tarkoittaa, että ilmastotyöhön saadaan komissiolta räätälöityä tukea esimerkiksi investointien suunnitteluun ja toteuttamiseen, rahoitusmekanismien hyödyntämiseen, verkostoitumiseen sekä eri tahojen osallistamiseen.

– EU osoittaa ymmärtävänsä, että ilman kaupunkien ilmastotyötä päästövähennystavoitteita ei saavuteta eikä sopeutuminen edisty. Näin iso joukko kaupunkeja voi yhdessä saada aikaan merkittäviä tuloksia, joista muutkin maailman kaupungit voivat hyötyä, sanoo ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön kehityspäällikkö Laura Inha.

Komissio tarjoaa eritystä tukea valittujen sadan kaupungin hiilineutraaliin kehitykseen, jotta niihin keskittyisi kokeilu- ja innovaatiotoimintaa, joka auttaa myös muita eurooppalaisia kaupunkeja edistämään hiilineutraaliustavoitteitaan.

– Ryhmään pääseminen on eräänlainen laatutakuu Tampereella pitkään tehdylle ilmastotyölle. Se kertoo yrityksille ja rahoittajille, että Tampereelle kannattaa tulla kehittämään ratkaisuja ilmastonmuutokseen, sanoo Laura Inha.

Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Seuraavaksi kaupunki ryhtyy tekemään ilmastosopimusta Euroopan komission kanssa tarkemmasta tavoitteen toteuttamisesta. Tähän Tampere on hyvin valmistautunut, sillä valmiita työkaluja ovat esimerkiksi ilmastobudjetti ja Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartta. Kaupunki on juuri aloittamassa myös asukkaita ilmastotyöhön kannustavan Hiilineutraaleja tekoja -ohjelman.

– Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii tiivistä yhteistyötä sekä ihmisten, yritysten että kaupunkien välillä. Toivon, että tämä missio paitsi auttaa hyödyntämään parhaita oppeja muilta kaupungeilta myös kannustaa asukkaita ja yrityksiä ilmastotyöhön sekä edistää ilmastoystävällisen liiketoiminnan kehittymistä, sanoo Laura Inha.


Uudet EU-missiot käynnistyvät

EU on käynnistänyt viisi missiota, joilla vastataan suuriin haasteisiin terveyden, ilmaston ja ympäristön alalla.

Ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja koskevan EU-mission tavoitteena on tukea, edistää ja esitellä 100 eurooppalaista kaupunkia, jotka tähtäävät ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja toimivat kokeilukohteina ja innovaatiokeskuksina ja näin esimerkkinä muille.

Missiot ovat joukko eurooppalaisia toimia – tutkimus- ja innovointihankkeita, toimintapoliittisia ohjaustoimia, lainsäädäntöaloitteita, kansalaisten osallistumista – joilla on määrä saavuttaa yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan suuria konkreettisia tavoitteita. Missiot ovat ratkaisevassa asemassa EU:n toiminnan painopisteissä, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja EU:n mittavan tutkimuksen ja kehityksen Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelman toteuttamisessa.


Lisätietoja

Kehityspäällikkö

Laura Inha

puhelin 040 801 6035
sähköposti laura.inha@tampere.fi
 

Teksti Miika Peltola ja Elina Seppänen