Tampere vahvisti sitoumuksensa kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen

Tampereen kaupungin tiedote 7.10.2021

Tampereen kaupunki vahvisti syyskuun lopussa sitoumuksensa päivitettyyn kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen (Covenant of Mayors) ja sen kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan. Sitoumusta on päivitetty vastaamaan Pariisin sopimuksen ja Euroopan unionin entistä kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamista paikallisella tasolla. Tavoitteet ovat vahvasti Tampereen omien ilmastotavoitteiden suuntaisia.

Ilmasto- ja energiasopimuksen sitoumuksen tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, resilienssin lisääminen ja sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä energiaköyhyyteen puuttuminen osana oikeudenmukaista siirtymää.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen puhui 7.10.2021 verkossa järjestetyssä European Covenant of Mayors -juhlatilaisuudessa, jonka teemana oli Kohti reilumpaa, ilmastoneutraalimpaa Eurooppaa – kaikille. Pormestari Ikonen korosti puheenvuorossaan johtajuuden merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa.

– Tampere tähtää ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää poliittista tahtoa ja johtajuutta. Uskon vahvasti siihen, että kaupungin on oltava tiennäyttäjä. Siksi ilmastoneutraalius on ensi kuussa hyväksyttävän uuden kaupunkistrategiamme kulmakivi.

Sitoumus muodostuu neljästä tekijästä:

– sitoutumisesta EU-tavoitteiden mukaisiin päästövähennystavoitteisiin.
– sidosryhmien sitouttamisesta sosiaalisen ja taloudellisen muutoksen toteuttamiseen.
– yhdessä toimimisesta välttämättömän muutoksen nopeuttamiseksi ja siitä raportoimisesta.
– verkostoitumisesta pormestarien ja paikallisten johtajien kesken niin Euroopassa kuin muualla muiden kannustamiseksi mukaan liikkeeseen.

Olennainen osa sitoumusta on se, että tavoitteesta ja toimista viestitään kaupunkilaisille. Osa tätä on muun muassa paikallisen ilmastosopimuksen laatiminen niiden toimijoiden kesken, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteet.

Covenant of Mayors -tilaisuuden muita puhujia olivat mm. Euroopan komission 1. varapuheenjohtaja Frans Timmermans, Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, EU:n energiakomissaari Kadri Simson ja Firenzen pormestari ja Eurocities -verkoston puheenjohtaja Dario Nardella.

Paikallisilla viranomaisilla keskeinen asema ilmastotoimissa

Tampereen kaupunki liittyi jo vuonna 2009 kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimus Covenant of Mayorsiin. Sitoumuksen tavoitteita päivitettiin huhtikuussa 2021 vastaamaan Pariisin sopimuksen tavoitteita sekä entistä kunnianhimoisempaa eurooppalaista ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Pariisin sopimuksen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä mahdollisimman nopeasti ja rajoittaa ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen. EU tähtää siihen, että päästöjä vähennetään ainakin 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja siihen, että Eurooppa on ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Paikallisviranomaisilla on keskeinen asema ilmastonmuutokseen liittyvien toimien toteuttamisessa. Kaupunginjohtajien yleiskokous yhdistää eri viranomaistasot, tukiorganisaatiot, edustajat ja yhdistykset. Aloitteeseen liittymisellä nopeutetaan ja vahvistetaan paikallisia ilmasto- ja energia-aloitteita. Aloitteessa mukana oleminen tarjoaa kaupungeille näkyvyyttä, resursseja ja verkostoitumismahdollisuuksia. Nämä ovat tarpeellisia, kun edistetään ja toteutetaan energia- ja ilmastotoimia paikallisella tasolla.

https://www.kaupunginjohtajienyleiskokous.eu/

Lisätietoja

Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Kari Kankaala

puhelin +358 50 351 3020
sähköposti Kari.Kankaala@tampere.fi

 
Pormestari

Anna-Kaisa Ikonen

puhelin +358 400 780 866 (sihteeri Ritva Vakkuri)
sähköposti Anna-Kaisa.Ikonen@tampere.fi