Tampere on allekirjoittanut ilmastonmuutokseen sopeutumisen peruskirjan

Tampereen kaupunki jätti joulukuussa 2022 pormestari Anna-Kaisa Ikosen allekirjoitettaman peruskirjan Horisontti Euroopan ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaan missioon . Maaliskuun alussa komissio ilmoitti, että peruskirjan on allekirjoittanut tähän mennessä jo 301 eurooppalaista toimijaa. Tampereen lisäksi Suomesta mukana on Espoo, Häme, Helsinki-Uusimaa, Kymenlaakso, Lappi, Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Turku ja Vaasa. Mission tarkoituksena on tukea unionin alueita ja kaupunkeja parantamaan sopeutumiskykyään ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Lue täältä aiempi uutinen aiheesta.

Peruskirjan allekirjoittaneet kaupungit ja alueet ovat sitoutuneet seuraaviin toimiin:

  • hyödyntämään parasta saatavilla olevaa tietoa ilmastoriskien arvioimiseksi alueella ja varmistamaan, että tulokset ovat kaikkien saatavilla
  • hyödyntämään näitä tietoja kansalaisten, yrittäjien, tutkijoiden ja poliittisten päättäjien tukemiseksi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävien toimien suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • suunnittelemaan polkuja, joiden avulla alueesta tulee ilmastokestävä vuoteen 2030 mennessä
  • ottamaan kansalaiset mukaan päätöksentekoon ja tarjoamaan heille mahdollisuuden osallistua erilaisten sopeutumisratkaisujen testaukseen ja arviointiin
  • mobilisoimaan resursseja ja kehittämään toimia alueella sopeutumistavoitteiden saavuttamiseksi
  • tukemaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävien ratkaisujen demonstrointia ja käyttöönottoa
  • osallistumaan kokemusten vaihtoon ja yhteistyötoimiin muiden alueiden kanssa
  • arvioimaan mission tavoitteiden kollektiivista edistymistä, osallistumaan mission suunnan mukauttamiseen ja ohjaamaan mission toimia.

Horisontti Euroopan mission kautta lisäksi rahoitetaan hankkeita 370 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2023.

Lue komission tiedote missiosta ja peruskirjan allekirjoittamisesta täällä.

Kaikki peruskirjan allekirjoittaneet toimijat ovat listattuna tässä dokumentissa.