Tampere mukaan EU:n kaupunkiagendan Greening Cities -kumppanuuteen

Tampere on valittu EU:n kaupunkiagendan (Urban Agenda for the EU) Greening Cities -teemakumppanuusryhmään ainoana kaupunkina Pohjoismaista. Ryhmässä on Tampereen lisäksi mukana kansallisia viranomaisia, alueita ja kaupunkeja Euroopasta. Lisäksi ryhmän jäseninä on eurooppalaisia ja kansallisia kaupunkien kattojärjestöjä kuten Eurocities, EU-instituutioita ja muita sidosryhmiä.

Greening Cities -kumppanuus keskittyy vihreään ja siniseen infrastruktuuriin kaupunkiympäristöissä. Kumppanuus luo laaja-alaisia yhteyksiä muille aloille, erityisesti rakennettuun ympäristöön, kestävään liikenteeseen, vesihuoltoon ja kaupunkiviljelyyn. Lisäksi hankkeessa keskitytään biodiversiteetin säilyttämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kumppanuus on saman suuntainen kaupunkien tavoitteiden kanssa parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia puhtaamman ilman, paremman osallisuuden ja esteettisemmän ympäristön avulla. Kumppanuus tukee useita EU-politiikkoja kuten biodiversiteettistrategiaa, vihreää infrastruktuuristrategiaa, ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaa ja uutta eurooppalaista Bauhausia.

Kumppanuudessa tunnistetaan vihreän ja sinisen infrastruktuurin tyypit eri kaupungeissa ja pyritään selvittämään niiden hyötyjä kaupunkikontekstissa ympäristölle, yhteiskunnalle ja taloudelle. Samalla vihreä ja sininen infrastruktuuri pyritään integroimaan osaksi muita politiikan osa-alueita, kuten rakennettua ympäristöä, liikennettä, kaupunkiviljelyä, energiaa, terveyttä ja ilmaa. Kumppanuudessa keskitytään myös vihreän ja sinisen infrastruktuurin laatuun ja estetiikkaan.

Taustaa

EU:n kaupunkiagenda on kaupunkien, jäsenmaiden ja EU-instituutioiden välinen epävirallinen yhteistyökehys. Kolmen tason yhteistyön kautta pyritään tarttumaan ajankohtaisiin kaupunkikehityksen haasteisiin eri politiikan sektoreita ylittäen ja saamaan kaupunkien ääni kuuluviin unionin tasolla. Kaupunkiagendaa toteutetaan mm. kumppanuuksien kautta. Niitä on nyt kahden uuden kumppanuuden myötä 16 (lue lisää täältä).

Euroopan komissio järjesti avoimen haun kumppanuuteen liittyen heinä-syyskuussa 2022, johon Tampereen kaupunki vastasi. Kumppanit valittiin lokakuun lopussa.

Lue täältä lisää tietoa EU:n kaupunkiagendasta ja täältä Greening Cities -kumppanuudesta.