Tampere mukaan ilmastonmuutoksen sopeutumista koskevaan missioon

Tampereen kaupunki on valittu mukaan missioon, joka koskee ilmastonmuutokseen sopeutumista. Mukana on nyt 215 kaupunkia ja aluetta. Suomesta mukana ovat Tampereen lisäksi Espoo, Kymenlaakso, Lappi, Varsinais-Suomi, Turku ja Uusimaa. Aloitteeseen sitoutuneet paikallis- ja alueviranomaiset tulevat allekirjoittamaan peruskirjan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sitoutumiseksi. Ne sitoutuvat tekemään yhteistyötä, ottamaan käyttöön varoja ja kehittämään toimia sopeutumistavoitteiden saavuttamiseksi.

Kyseessä on yksi EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman viidestä missiosta, joiden avulla määritellään kunnianhimoisia, mutta realistisia tavoitteita EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmalle ja suunnataan varojen käyttöä. Aloite tukee osaltaan myös EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaa.

Missioon liittyy jo nyt Horisontti Eurooppa -rahoitusmahdollisuuksia ja näin on myös tulevina vuosina. Sopeutumismissioon liittyen komissio avaa Horisontti Eurooppa -rahoitusmahdollisuuksia vuosien 2021-2023 aikana noin 370 miljoonan euron edestä. Tutkimus- ja innovaatiotoimet suuntautuvat esimerkiksi seuraaviin teemoihin: äärimmäisten sääolosuhteiden vaikutukset ja jälleenrakennus, tulva-alueet, vertikaalinen viljely, uusien vakuutus-tyyppien kehittäminen sekä myrskyjä tai helleaaltoja kestävän sopeutuneen kaupungin suunnittelu. Lisäksi missio tarjoaa valituille kaupungeille ja alueille verkostoitumismahdollisuuksia, mahdollisuuksia vaihtaa tietoa hyvistä käytännöistä ja tukea kansalaisten osallisuutta.

Tampereen kaupunki valittiin huhtikuussa 2022 mukaan toiseen missioon, jonka teemana on 100 Ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia 2030 mennessä. Missiot tukevat toisiaan.

Euroopan komission uutinen aiheesta

Allekirjoittaneet alue- ja paikallisviranomaiset