Suositukset Euroopan teollisuuden johtoaseman vahvistamiseksi

Euroopan komissio on julkaissut asiantuntijaryhmän koostamat suositukset Euroopan kilpailukyvyn ja maailmanlaajuisen johtoaseman edistämiseksi. Asiantuntijat toimivat Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden hankkeiden (IPCEI) strategiafoorumissa. Julkaisussa keskitytään kuuteen strategiseen ja tulevaisuusorientoituneeseen teollisuuden alaan, joita ovat

  • verkottuneet, puhtaat ja itseohjautuvat ajoneuvot
  • vetyteknologiat ja -järjestelmät
  • älykkäät terveyspalvelut
  • teollinen esineiden internet
  • vähähiilinen teollisuus
  • kyberturvallisuus

Julkaisulla pyritään tukemaan Euroopan unionin pidemmän aikavälin visiota EU:n teollisuuden tulevaisuudesta. Tämän lisäksi julkaisu pyrkii esittämään konkreettisia toimia tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tutustu uutiseen ja julkaisuun täältä.