Suomi toiseksi edistynein digitalisaation saralla

Digitalitaalitalouden- ja yhteiskunnan indeksin (DESI) vuoden 2021 tulosten perusteella Suomi on Tanskan jälkeen EU:n toiseksi edistynein maa digitalisaation saralla. Indeksi mittaa EU:n jäsenmaiden edistymistä digitaalisessa kilpailukyvyssä inhimillisen pääoman, laajakaistayhteyksien, yritysten digitaaliteknologian käytön ja julkishallinnon digitaalisten palvelujen aloilla. Nyt julkaistu raportti käsittelee vuoden 2020 kahta ensimmäistä vuosineljännestä. Se, miten pandemia on vaikuttanut digitaalisten palveluiden käyttöön, näkyy selvemmin vasta ensi vuonna julkaistavissa tuloksissa.

Raportin maakohtaisessa profiilissa Suomen erityinen vahvuus on sähköisen hallinnon palvelujen saatavuus ja käyttö. Kansalaisten digitaidot ovat Suomessa erityisen vahvat, ja Suomi panostaa selvästi alan asiantuntijoihin: tieto- ja viestintätekniikan alalta valmistuneiden määrä on kaksinkertainen EU:n keskiarvoon verrattuna. Edes tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Suomessakin olisi alalla osaajapulaa.

Myös yritysten digitalisaatio on Suomessa selvästi EU:n keskitasoa parempi. Suomalaisista pk-yrityksistä 88% on vähintään perustason digitaalisten palveluiden käyttöönotto, siinä missä EU:n keskiarvo on 60%. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa digitaalisten tavoitteiden edistämiseen on osoitettu reilu neljännes suunnitelmalle osoitetusta rahoituksesta.

Erot indeksin kärkisuorittajien ja häntäpään välillä ovat suuria. Parhaiten indeksin perusteella suoriutuvat pohjoismaat ja huonoiten Itä-Euroopan valtiot. Kaikilta jäsenmailta kuitenkin tarvitaan toimia, jotta EU:n strategiset tavoitteet digitalisaation saralla saavutettaisiin. DESI-indeksiä on mukautettu tänä vuonna vastaamaan tärkeimpiä poliittisia aloitteita, kuten vuoteen 2030 tähtäävää digitaalista kompassia, jonka neljän pääsuunnan ympärille DESI-indeksi rakentuu.

Lisätietoa komission sivuilla.

Täältä löydät maakohtaiset profiilit.