Suomi on yhä Euroopan toiseksi innovatiivisin maa

Euroopan komissio julkaisi 22.9. Euroopan innovaatioiden tulostaulun 2022. EU:n innovaatiosuorituskyky on kasvanut noin 10 prosenttia vuodesta 2015. Innovaatiotulokset ovat parantuneet 19 EU-maassa ja heikentyneet kahdeksassa vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna. Useiden kilpailijoiden, esimerkiksi Australian, Etelä-Korean, Kanadan ja Yhdysvaltojen, innovaatiosuorituskyky on edelleen EU:n keskiarvoa parempi. EU on kuitenkin vuoden 2021 jälkeen kuronut eroa umpeen ja ohittanut Japanin.

EU-maat voidaan jakaa pistemäärien perusteella neljään ryhmään: innovaatiojohtajat (suorituskyky yli 125 prosenttia EU:n keskiarvosta), vahvat innovoijat (100–125 prosenttia EU:n keskiarvosta), kohtalaiset innovoijat (70–100 prosenttia EU:n keskiarvosta) ja uudet innovoijat (alle 70 prosenttia EU:n keskiarvosta). Parhaiten EU-maista suoriutuu edelleen Ruotsi. Muita innovaatiojohtajia ovat Suomi, Tanska, Alankomaat ja Belgia.

Kaavio 1: EU-maiden innovaatiojärjestelmien suorituskyky

EU on edelleen selvästi jakautunut innovoinnin suhteen. Ryhmät muodostuvat paljolti maantieteellisesti: innovaatiojohtajat ja suurin osa vahvoista innovoijista löytyvät Pohjois- ja Länsi-Euroopasta ja suurin osa kohtalaisista ja uusista innovoijista taas Etelä- ja Itä-Euroopasta. Heinäkuussa 2022 hyväksytyn uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman avulla komissio pyrkii kaventamaan EU:n sisäisiä eroja ja asemoimaan EU:n johtavaksi toimijaksi globaalissa innovaatioympäristössä.

Tausta

Euroopan innovaatioiden tulostaulu sisältää vertailevan analyysin innovaatiosuorituskyvystä EU-maissa, muissa Euroopan maissa ja EU:n naapurimaissa. Tulostaulu on laadittu vuosittain vuodesta 2001 lähtien. Siinä arvioidaan eri maiden innovaatiosuorituskyvyn vahvuuksia ja heikkouksia ja autetaan maita tunnistamaan osa-alueita, joilla niillä on puutteita.

Tulostaulu osoittaa, että EU ja sen jäsenmaat ovat sitoutuneet innovointiin ja tutkimukseen huippuosaamista, kilpailukykyä ja avoimuutta painottaen. Tulostaulun avulla voidaan kehittää toimia, joilla edistetään innovointia Euroopassa, ja antaa poliittisille päättäjille tietoa nopeasti kehittyvästä kansainvälisestä tilanteesta. Tutkimus ja innovointi ovat olleet keskeisessä roolissa EU:n yhteisissä koronakriisin torjuntatoimissa, ja ne ovat myös tukeneet EU:n kestävää ja osallistavaa elpymistä pandemiasta.

Lähde:
Euroopan komission lehdistötiedote (22.9.2022)
European Innovation Scoreboard 2022 -sivu
European Innovation Scoreboard 2022 report