Suomi oli EU:n nettosaaja Horisontti 2020 -ohjelmassa

Suomi on vuosien 2014-2020 välillä saanut yhteensä 1,54 miljardia euroa rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta ja on siten ohjelman nettosaaja. Esimerkiksi vuonna 2020 Suomi sai H2020-rahoituksesta 1,33-kertaisena takaisin eurot, joita se maksoi EU-budjettiin kyseisenä vuonna. Ohjelmasta saatu kokonaissumma ylittää 200 miljoonalla eurolla tavoitteen, jonka Tutkimus- ja innovaationeuvosto oli Suomelle asettanut.

Edelliseen rahoituskauteen verrattuna Suomen osallistujajoukko on kasvanut yli 60 %:a. Tällä rahoituskaudella 843 toimijaa sai rahoitusta. Kasvu selittyy erityisesti yritysosallistujien määrän lisääntymisellä. Yritysten määrä kasvoi 308 yrityksellä. Pk-yritykset saivat hyvin rahoitusta, mutta suomalaiset suuryritykset eivät hyödyntäneet EU-rahoitusta niin kuin paljon kuin olivat voineet.

Aktiivisimmat osallistujat ja eniten rahoitusta saavat tahot ovat yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Eniten rahoitusta saanut sekä projekteja ja koordinointeja toteuttanut taho on VTT. Kokonaisuudessaan VTT sai 17 %:a Suomen kokonaissaannosta. VTT on myös EU:n tasolla mitattuna aktiivinen osallistuja ja se onkin komission osallistumistilastoissa, joissa otetaan huomioon kaikki osallistujamaat, sijalla 20. Tarkempia tilastoja Suomen osallistumisesta Horisontti 2020 -ohjelmaan löydät täältä.

Pirkanmaalaiset toimijat taas ovat saaneet Horisontti 2020 -rahoitusohjelmasta yhteensä reilut 155 miljoonaa euroa vuosien 2014-2020 välillä. Se on 10 %:a kaikesta Suomen saamasta rahoituksesta. Pirkanmaalla rahoitusta on saanut 287 eri hanketta. Myös Pirkanmaalla aktiivisimmat osallistujat ovat korkeakouluja ja heille menee lähes ⅔ kaikesta maakuntaan tulevasta rahoituksesta. Toiseksi eniten rahoitusta ovat saaneet yritykset. Tarkemmin Pirkanmaan osallistumisesta voit lukea nettisivuiltamme.

 

Lähteet:

Business Finland, 31.5.2022 julkaistu uutinen

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto, 16.3.2022 julkaistu uutinen