Suomi nousi kärkeen EU:n digivertailussa

Suomi nousi ykköseksi juuri julkaistussa vuoden 2019 DESI-digitalisaatiovertailussa. DESI-indeksillä mitataan, miten EU-maat ovat onnistuneet digitaalitalouden ja -yhteiskunnan saavuttamisessa. Viime vuonna tehdyssä vertailussa Suomi sijoittui kolmanneksi heti Ruotsin ja Tanskan jälkeen.

DESI-vertailun maksimipistemäärä on 100. Suomen tulos oli tänä vuonna 69,9, mikä on reilusti enemmän kuin EU-maiden keskiarvo 52,5. Suomen vanavedessä seuraavat Ruotsi, Alankomaat ja Tanska. Heikoiten vertailussa suoriutuivat Kreikka, Romania ja Bulgaria.

Suomen vahvimpia kilpailuvaltteja on korkea osaamistaso: 76 % väestöstä omaa digitaaliset perustaidot. EU-maiden keskiarvo tällä mittarilla oli vain 57 %. Suomi pitää ykkössijaa myös digitaalisissa viranomaispalveluissa ja mobiililaajakaistan käytössä.

Tuloksista selviää, että maat, joissa on asetettu EU:n digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian mukaiset tavoitteet ja yhdistetty ne mukautettuihin investointeihin, ovat parantaneet suorituskykyään suhteellisen lyhyessä ajassa. EU:n suurimmat taloudet eivät kuitenkaan ole digitalisaation kärjessä ja digitalisaatiota Euroopassa onkin vauhditettava, jotta EU säilyttäisi kilpailukykynsä globaalisti. Vain 31 % Euroopalaisilta työikäisistä omaa edistyneet internetkäyttäjän taidot, vaikka näiden taitojen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tietotekniikan asiantuntijoiden työllisyys EU:ssa on lisääntynyt 2 miljoonalla hengellä viimeisen viiden vuoden aikana.

Naisia ja digitalisaatiota koskeva vertailu osoittaa, että digitaalisesti kilpailukykyisissä maissa on myös eniten naisia, jotka osallistuvat digitaalitalouteen. Koko EU:n alueella sukupuolieroja esiintyy kuitenkin vielä sitkeästi varsinkin työllisyydessä ja asiantuntijataidoissa.

Lisätietoa tuloksista voit lukea täältä.

Katso myös Suomen maaraportti täältä.