Suomi julkaisi EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmansa

Suomi toimii 1.7.-31.12.2019 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltiona. Suomi julkaisi EU-puheenjohtajuusohjelmansa 26.6. EU-puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni, EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteena on “Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus”.

Suomi korostaa, että sisämarkkinat, sääntöpohjainen vapaakauppa sekä laadukas ja ajantasainen sääntely takaavat EU:n yhteisen kilpailukyvyn. Tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden sekä digitalisaation kokonaisvaltaisen hyödyntämisen on oltava keskiössä. Edistämällä osaamista ja koulutusta, alueellista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa EU luo kestävää kasvua ja hyvinvointia kansalaisilleen.

EU-puheenjohtajamaana Suomen ministerit toimivat puheenjohtajina eri sektorien ministerineuvostoissa. Puheenjohtajat vievät eteenpäin EU:n lainsäädäntötyötä ja politiikka-aloitteita neuvostossa sekä huolehtivat EU-asioiden käsittelyn jatkuvuudesta, myös suhteessa muihin EU-toimielimiin (lisätietoa VNK:n sivuilla).

VNK: Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelma julkistettu: Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus

Sustainable Europe – Sustainable Future. Finland’s EU Presidency Programme

Suomen EU-johtajuuskauden sivusto