Suomi jälleen kärkimaiden joukossa digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä (DESI)

Suomi jälleen kärkimaiden joukossa digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä (DESI)

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksillä (DESI) mitataan maiden digitaalisuuden tasoa suhteessa muihin EU-maihin. Indeksillä mitataan digitaalista kehitystä viidellä osa-alueella, jotka ovat siirtoyhteydet, inhimillinen pääoma, internetin käyttö, digitaaliteknologian integraatio ja julkishallinnon digitaaliset palvelut. Yleisesti EU:ssa digitalisaatio on edennyt, mutta edistyminen voisi olla nopeampaa ja jäsenmaiden välillä on suuria eroja. Suomi sijoittuu maiden vertailussa Tanskan jälkeen toiseksi ja kärkinelikkoon mahtuu myös Ruotsi ja Alankomaat kuten vuonna 2016. Suomen kokonaispistemäärä on tänä vuonna 0,68 EU:n keskiarvon ollessa 0,52.

Suomen tulokset ovat erittäin hyviä neljällä osa-alueella viidestä, ja suurin suhteellinen vahvuus on inhimillisen pääoman osa-alueella, erityisesti digitaalisissa taidoissa. Internetiä käytetään Suomessa hyvin laajasti ja verkkopankkipalveluiden osalta olemme johtoasemassa. Pk-yritysten verkkokauppamyynti kasvoi hieman viime vuodesta, mutta kansainvälinen verkkokauppa on EU:n keskiarvoa vähäisempää.

Lisätiedot:

Euroopan komission tiedote Maaprofiilit

Liitteet