Suomen Itämeri-instituutista EU:n Itämeri-strategian innovaatioteeman vetäjä

TIEDOTE

Tampereelle tärkeä EU-yhteistyötehtävä

Suomen Itämeri-instituutista EU:n Itämeri-strategian innovaatioteeman vetäjä

Itämeren alueen maiden ulkoministeriöiden edustajat valitsivat Tampereella toimivan Suomen Itämeri-instituutin EU:n Itämeri-strategian innovaatio -politiikka-alan uudeksi koordinaattoriksi kokouksessaan Kööpenhaminassa 26.9.2018. Ennen instituuttia koordinaattoreina ovat toimineet Ruotsin kansallinen innovaatiovirasto Vinnova ja Pohjoismaiden ministerineuvosto.

EU:n Itämeren alueen strategia on jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön syventämisestä Itämeren alueella. EU:n neuvoston vuonna 2009 hyväksymän strategian tarkoituksena on tiivistää Itämeren alueen EU-jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota ja kohdistaa resursseja siten, että niiden vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Strategian tavoitteena on alueen haasteiden ratkaiseminen ja mahdollisuuksien entistä parempi hyödyntäminen. Itämeri-strategia on EU:n ensimmäinen makroaluestrategia. Muita vastaavia EU-strategioita ovat mm. Alppien ja Tonavan alueen strategiat.

Itämeri-strategialla on kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin kasvattaminen. Strategian toimintasuunnitelmassa määritellään lisäksi politiikka-alat ja horisontaaliset toimet, joiden kautta strategiaa toteutetaan käytännössä. Suomi koordinoi nyt kolmea politiikka-alaa yhteistyössä muiden alueen EU-maiden kanssa: Suomen Itämeri-instituutti innovaatioihin, ympäristöministeriö biotalouteen ja maa- ja metsätalousministeriö Itämeren rehevöitymisen torjuntaan liittyvää politiikka-alaa.

EU:n Itämeri-strategian innovaatio -politiikka-ala keskittyy mm. digitaalisen talouden, pk-yritysten kansainvälistymisen ja Itämeren kaupunkien ja alueiden innovaatioyhteistyön edistämiseen sekä niihin liittyvän EU-rahoituksen koordinointiin ja parempaan hyödyntämiseen. Innovaatio -politiikka-alan puheenjohtajamaita ovat Viro ja Puola, ja toimintaa ohjaa kaikkien Itämeren alueen maiden elinkeinoministeriöiden edustajista koostuva ohjausryhmä.

Suomen Itämeri-instituutti on Suomen johtavia eurooppalaisen alueellisen yhteistyön toimijoita. Instituutilla on erityisen vahvat verkostot ja referenssit kaupunkien ja alueiden välisestä innovaatioyhteistyöstä. Viime vuosina instituutti on ollut hankkeidensa ja tapahtumiensa kautta edistämässä Tampereella ja Pirkanmaalla mm. bio- ja kiertotaloutta, älykkään ja kestävän kaupungin rakentamista, start-upeja, teollisuuden uudistamista sekä älykäs kaupunki- ja terveysalan yhteistyötä Tampereen ja Pietarin välillä. Instituutti on ollut vahvasti mukana EU:n Itämeri-strategiatyössä sen valmistelun alkumetreiltä vuodesta 2005 lähtien. Instituutti on vetänyt ja ollut mukana useissa strategian lippulaivahankkeissa.

EU:n Itämeri-strategiassa ja sen kanssa yhdenmukaisessa Suomen kansallisessa Itämeri-strategiassa korostetaan Tampereelle ja Pirkanmaalle keskeisiä teemoja ja osaamisalueita. Suomen panostusta Itämeren alueen yhteistyöhön vahvistettiin hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2019. EU:n makroaluestrategioiden merkitys tulee myös kasvamaan EU:n tulevalla rahoituskaudella 2021-2027.

”Strategiassa on kyse myös koko EU-tason politiikasta ja yhteistyöstä – voimien yhdistämisestä ja EU-edunvalvonnasta läheisten kumppanien kesken myös laajemman eurooppalaisen yhteistyön osalta. Yhteistyön kautta parannetaan alueen kilpailukykyä ja hankitaan lisää kehittämisresursseja myös Tampereelle ja Pirkanmaalle”, korostaa Suomen Itämeri-instituutin johtaja Esa Kokkonen.

”Kyse on isosta tunnustuksesta instituutin osaamiselle ja roolille yhtenä koko Itämeren alueen johtavana innovaatioyhteistyötoimijana. Strategiaroolimme taustalla on vahvasti Tampereen ja Pirkanmaan eurooppalaisittain erittäin kiinnostava ja korkeatasoinen innovaatiotoiminta ja osaaminen, ja se avaa tänne uusia EU-yhteistyömahdollisuuksia”, Kokkonen jatkaa.

Lisätietoja:

Suomen Itämeri-instituutin johtaja Esa Kokkonen, puhelin 050 516 9111, esa.kokkonen@tampere.fi

EU:n Itämeri-strategia: www.itameri-strategia.fi, Suomen Itämeri-instituutti: www.baltic.org