Suomen EU-puheenjohtajuuskauden linjauksia

Heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien Suomi on Euroopan unionin puheenjohtajamaa seuraavat kuusi kuukautta. Suomen EU-ministerivaliokunta on linjannut, että Suomi tulee puheenjohtajana edistämään erityisesti avoimuutta ja oikeusvaltioperiaatetta. Ministerivaliokunta on ottanut kantaa myös EU:n laajentumispolitiikkaan sanoen, että Suomi tukee Euroopan komission ehdotusta jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa.

Kaupunki- ja aluepolitiikkaan liittyväksi alustavaksi teemaksi on esitetty digitaalisia kaupunkeja. Suomi aikoo tukea EU:n Urban Agenda -esityslistan toimeenpanoa Suomen, Romanian ja Kroatian Trio-ohjelman mukaisesti. Lisäksi Suomi korostaa digitaalisten innovaatioiden tuomia kestäviä ja sujuvia ratkaisuja kaupunkiympäristöille. Puheenjohtajuuskaudelle on myös pienempiä, konkreettisia tähtäimiä: Suomi haluaa esimerkiksi selvittää, mitkä kaupungit ovat digitalisaation edelläkävijöitä. Tavoitteena on myös yhdistää Urban Agenda -esityslistan teemat ja käsitellä niitä digitalisaation näkökulmasta sekä EU:n yhteisötasolla tunnistaa digitaalisten innovaatioiden potentiaali monialaisen kaupunkikehityksen suhteen.

Maaliskuussa on linjattu Suomen prioriteeteista tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa. Kunnianhimoisena tavoitteena on esimerkiksi tutkimus- ja kehitysinvestoinnin osuuden nostaminen tasaisesti kolmeen prosenttiin BKT:sta. Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmiä on myös kehitettävä johdonmukaisesti.

Trio-ohjelma

Romania, Suomi ja Kroatia ovat laatineet yhteisen TRIO-ohjelman kolmen peräkkäisen EU-puheenjohtajuuskauden ajaksi (1.1.2019 – 30.06.2020). Ohjelmassa painotetaan Euroopan unionin yhteisiä arvoja, kestävää kasvua sekä ulkoisen toimintakyvyn ja turvallisuuden vahvistamista.

TRIO-ohjelman keskeisiä teemoja ovat:

  • Työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn unioni
  • Kaikkia kansalaisia voimaannuttava ja suojeleva unioni
  • Kohti energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastopolitiikkaa
  • Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden unioni
  • Unioni vahvana globaalina toimijana

Lisätietoa TRIO-ohjelmasta löydät täältä.