Suomalaisyritykset menestyivät pk-instrumentti -rahoituksen saajina

Kaikkiaan 57 eurooppalaista pk-yritystä on valittu Euroopan innovaationeuvoston alaisen pk-instrumentin rahoituksen saajaksi. Rahoituksen tarkoituksena on auttaa yrityksiä niiden innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen demonstroinnissa, testauksessa, pilotoinnissa ja skaalaamisessa. Erityisesti haetaan kasvuhakuisia ja innovatiivisia yrityksiä. Yrityksille on tarjolla myös ilmaista yritysvalmennusta sekä yrityskiihdyttämöpalveluja.

Suomi menestyi hakukierroksella hyvin: Suomi sijoittui tukea saaneiden yritysten määrällä laskien jaetulle neljännelle sijalle. Rahoitetuista yrityksistä 13 tuli Espanjasta, 6 Alankomaista, 5 Ranskasta ja 5 Suomesta ja loput kolmestatoista muusta maasta. Pirkanmaa menestyi osana suomalaisia yrityksiä, sillä tamperelainen Piceasoft Oy sai rahoitusta 1,98 miljoonaa euroa.

Yhteensä rahoitusta myönnettiin 94,25 miljoonaa euroa.

Ensimmäistä kertaa yritykset haastateltiin henkilökohtaisesti osana valintaprosessia. Haastattelutiimi koostui innovaattoreista, yrittäjistä ja pääomarahoittajista. Hakijajoukosta 124 yritystä kutsuttiin haastatteluun ja 46% sai rahoitusta. Tyypillisesti pk-instrumentin rahoitusta saa alle 10% hakeneista. 

SME Instrument, eli pk-instrumentti, on osa Euroopan innovaationeuvoston pilottia (EIC pilot). Myös Fast-Track to Innovation (FTI), Future and Emerging Technologies (FET) ja Horisontti-palkinnot kuuluvat Euroopan innovaationeuvoston pilotin alaisuuteen.

Lue lisää haastatteluprosessin etenemisestä: 
Ensimmäinen pk-instrumentin Phase 2 haastattelukierros takana – viisi suomalaisyritystä rahoitettiin

Lisätietoja:
Euroopan komissio: First set of top-class innovators selected for funding under the European Innovation Council pilot to scale-up their businesses