Sidosryhmien kuuleminen eurooppalaisen puolustusteollisuuden suunnittelun tueksi

Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja ovat käynnistäneet kattavan sidosryhmien osallistamisprosessin tukemaan eurooppalaista puolustusteollisuusstrategiaa. EU ja sen jäsenvaltiot ovat reagoineet Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aiheuttamaan välittömään haasteeseen nopeasti ja ratkaisevasti. EU:n on nyt aika siirtyä hätätoimista kohti pitkän aikavälin kykyä parantaa puolustusvalmiuttaan.

Komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja Josep Borrell ovat Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan vuoksi käynnistäneet uusia aloitteita ja luoneet teollisuuspoliittisia välineitä, jotka perustuvat puolustusalan investointivajeiden analyysiin. Tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta mukautuu uuteen strategiseen tilanteeseen ja pystyy vastaamaan jäsenvaltioiden ja Ukrainan kiireellisimpiin tarpeisiin.

Puolustusteollisuusstrategia perustuu puolustusalan investointivajeiden analyysiin, Euroopan puolustusrahastosta ja muista EU:n puolustusvälineistä saatuihin kokemuksiin sekä viimeaikaisiin aloitteisiin, joiden tavoitteena on ollut tehostaa jäsenvaltioiden yhteisiä hankintoja ja lisätä teollisia valmiuksia Ukrainan tukemiseksi.

On olennaisen tärkeää, että eurooppalainen puolustusteollisuusstrategia valmistellaan yhteistyössä EU-jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, puolustusteollisuuden, rahoitusalan toimijoiden ja muiden asiankuuluvien sidosryhmien kanssa.

Seuraavien kolmen kuukauden aikana toteutetaan kattava osallistamisprosessi, johon sisältyy kirjallisia kannanottoja ja sidosryhmien kanssa järjestettäviä neuvoa antavia työpajoja.

Prosessin aikana komissio toimii yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa ja koordinoidusti Euroopan puolustusviraston kanssa. Tavoitteena on esitellä kattavan kuulemisen perusteella eurooppalainen puolustusteollisuusstrategia vuoden 2024 alussa. Samassa yhteydessä voidaan myös arvioida vuoden 2025 puoliväliin saakka voimassa olevien ampumatarvikkeiden tuotantoa tukevan säädöksen (ASAP) ja Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamista yhteistoiminnallisten hankintojen avulla koskevasta välineestä annetun asetuksen (EDIRPA) avulla saavutettuja ensimmäisiä tuloksia.