Selonteko monitieteisen tutkimuksen tarpeellisuudesta

Selonteko monitieteisen tutkimuksen tarpeellisuudesta

FET-ohjelman neuvoa-antava ryhmä on julkaissut selonteon monitieteellisen tutkimuksen tarpeellisuudesta Horisontti 2020 -ohjelmassa. Raportin mukaan teknologisia innovaatioita kehiteltäessä pitää ottaa huomioon sosiaaliset kontekstit, sillä uudet teknologiat voivat menestyä vain mikäli ne sopivat markkinoille ja yhteiskunnan olosuhteisiin. Tätä tavoitetta voidaan tukea tekniikan, luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet yhdistävällä monitieteellisellä tutkimuksella.