S34Growth-hankkeessa kehitetään alueellista yhteistyötä  

S34Growth on kymmenen eurooppalaisen alueen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on selvittää ja määritellä, kuinka teollisuusvetoisella, alueiden välisellä yhteistyöllä voitaisiin kehittää uusia teollisuuden innovaatioita ja parantaa kilpailukykyä. Hankkeessa on mukana Pirkanmaan lisäksi yhdeksän muuta aluetta mm. Ruotsista ja Espanjasta.

Hankkeessa parannetaan EU:n alueiden välisen yhteistyön tehokkuutta kehittämällä nykyisiä aluepolitiikan välineitä, sekä etsitään uusia yhdessä tekemisen tapoja älykkään erikoistumisen saralla. Tätä osaamista voitaisiin hyödyntää myös laajemmin Euroopassa.

Hanke on tällä hetkellä lähestymässä puoliväliään. 15. maaliskuuta järjestettävässä tapahtumassa ”New Industrial Value Chains For Growth” käsitellään S34Growth-hankkeen ajankohtaisimpia teemoja ja tapahtuma tarjoaa myös tilaisuuden kriittiselle tarkastelulle keskeisimmistä poliittisista näkökulmista.

Lue lisää 14.3.2018 julkaistusta lehdistötiedotteesta: PRESS RELEASE: Enhancing Policies Through Interregional Cooperation – New Industrial Value Chains For Growth, Debate at the Committee of the Regions, Brussels, 15 March 2018

S34Growth-hankkeen koordinaattorina toimii Suomen Itämeri-instituutti ja mukana kumppanina on myös Pirkanmaan liitto. Hanke on rahoitettu osana Interreg Europe -ohjelmaa.