Ruotsi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajaksi 2023

Ruotsista tulee Euroopan unionin neuvoston eli ministerineuvoston puheenjohtajamaa 1. tammikuuta 2023. Paikalta väistyy Tšekki, kun sen puoli vuotta kestänyt puheenjohtajuus tulee päätökseen.

Ruotsin valtiopäivät päätti Ruotsin puheenjohtajuuskauden prioriteeteistä vuoden 2022 ensimmäisellä puolikkaalla.

Ruotsin puheenjohtajakauden poliittiset suuntaviivat voidaan tiivistää viiden yleisen tavoitteen alle:

  • Turvallisuuden tarjoaminen EU:n kansalaisille ja unionin aseman vahvistaminen maailmassa
  • Järjestäytyneen rikollisuuden pysäyttäminen
  • Ilmastosiirtymän nopeuttaminen
  • EU:n kilpailukyvyn vahvistaminen tulevaisuuden työmarkkinoilla
  • EU:n perusarvojen turvaaminen

Ruotsin pysyvän edustuston suurlähettiläs Lars Danielsson painotti European Policy Centerin järjestämässä tilaisuudessa 24. marraskuuta 2022, että yksi Ruotsin puheenjohtajakauden merkittävimmistä teemoista tulee edelleen olemaan Venäjän aloittama sota Ukrainassa. Yksi keskeisistä Ukrainaan liittyvistä aiheista on myös kysymys Ukrainan sekä sen naapurimaan Moldovan integroitumisesta unioniin.

Danielsson arvioi, että yksi tärkeistä aiheista Ruotsin puolivuotiskaudella on myös unionin taloudellinen tilanne, johon kytkeytyvät erityisesti energian hinta ja inflaatio. Fossiilisista polttoaineista irrottautumisessa Danielsson korosti EU:n Fit for 55 -suunnitelmaa keskeisenä ajurina.

Lue täältä lisää Ruotsin puheenjohtajakaudesta. Ruotsin puheenjohtajuutta koskevan nettisivun löydät osoitteesta www.swedish-presidency.consilium.europa.eu.