Raportti uudistuvan teollisuuden kehityksestä Euroopan eri alueilla

Raportti uudistuvan teollisuuden kehityksestä Euroopan eri alueilla

Regional Innovation Monitor Plus (RIM Plus) -hanke on keskittynyt vuosina 2015-2016 analysoimaan erityisesti uudistuvan teollisuuden trendejä, kehityssuuntia ja politiikkamekanismeja. Nyt julkaistu loppuraportti antaa laajan kuvan maailmanlaajuisen teknologiakehityksen alueellisesta ilmenemisestä. Teknologinen kehitys ja sen hyödyntäminen on keskittynyt tietyille alueille, mutta toisaalta teollisuuden uudistamisen tarvetta on kaikissa jäsenmaissa riippumatta niiden kehitystasosta. Ydinalueiden ulkopuolellakin on paljon osaamista, mutta tämän potentiaalin hyödyntämiseksi tarvitaan vahvoja verkostoja. Voit lukea raportin kokonaisuudessaan liitteestä.

Liitteet