Raportti tutkimuksen ja innovoinnin tuloksellisuudesta – Eurooppa voi johtaa vihreää ja digitaalista siirtymää

Euroopan komissio julkaisi 27.5.2020  tuoreimman raporttinsa EU:n tieteen, tutkimuksen ja innovoinnin tuloksellisuudesta (SRIP-raportti), jossa se analysoi Eu:n tuloksia maailmanlaajuisessa toimintaympäristössä.

Raportissa korostetaan sen merkitystä, että tutkimuksella ja innovoinnilla tuetaan yritysten, alueiden ja maiden kestävää ja osallistavaa kasvua ja varmistetaan, ettei kukaan jää jälkeen pyrittäessä vahvistamaan innovointijärjestelmiä etenkään vähemmän kehittyneillä alueilla. Raportissa korostetaan myös sitä, kuinka tärkeää on varmistaa, että eurooppalaisilla on uusien teknologisten läpimurtojen tarvittavat oikeat taidot, sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan merkittävää roolia yritysten tuottavuuden vahvistajana. Paremman tuottavuuden takaamisella on mahdollista saada aikaan työpaikkoja sekä arvomuutosta.

EU on yksi tärkeimmistä toimijoista tiedetuotannon ja huippuosaamisen alalla. Raportissa esitetään 11 toimintapoliittista suositusta, jotka perustuvat EU:n huippuosaamiseen ja huipputuloksiin tieteeseen perustuvassa tutkimuksessa ja innovoinnissa. Suositukset on ryhmitelty kolmeen pääpilariin:

    • ihmisen toiminnan turvallisia ja oikeudenmukaisia rajoja koskeva tutkimus ja innovointi
    • globaalia johtoasemaa edistävä tutkimus ja innovointi
    • taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia koskeva tutkimus ja innovointi

Näillä kaikilla rakennetaan tutkimusta ja innovointia, joiden avulla voidaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet ja ottaa ne huomioon EU:n politiikoissa ja aloitteissa, joilla edistetään oikeudenmukaista, ilmastoneutraalia ja digitaalista Eurooppaa ja samalla parannetaan eurooppalaisten yritysten ja alueiden kilpailukykyä.

Lue lisää aiheesta täältä sekä tutustu raporttiin täältä.