Raportti KET-teknologioiden tulevaisuudesta julkaistu

Euroopan komission asettama korkean tason strategiaryhmä julkaisi 24. helmikuuta raportin teollisuusteknologioista. ”Re-Finding Industry – High-Level Strategy Group on Industrial Technologies” -raportin tavoitteena on tarkastella nykyisiä KET-teknologioita sekä pohtia sitä, mikä on KET-teknologioiden rooli uudessa, missioihin pohjautuvassa, tutkimus – ja innovaatiopuiteohjelmassa.

Raportin mukaan Euroopan täytyy vahvasti tavoitella teknologiajohtajuutta teollisuuden alalla ja keskityttävä kehitystä vauhdittavien teknologioiden eli KET – Key Enabling Technologies vahvistamiseen ja niiden roolien kehittämiseen. Raportissa todettiin nopeasti kasvavan tieto-intensiivisen tuotannon, digitalisaation sekä globalisaation olevan isoja haasteita, jotka vaikuttavat myös KET-teknologioihin.

Raportissa suositellaan seuraavia toimenpiteitä KET-teknologioiden tulevaisuuteen liittyen:

  • Nykyisten kuuden KET-teknologian vahvistamista yhdistämällä neljä niistä kahteen laajempaan ryhmään; materiaalit ja nanoteknologia sekä fotoniikka ja nano -ja mikroteknologia
  • Bioteknologian laajentamista Elinkaariteknologioiksi (Life-Cycle Technologies)
  • Kahden uuden pääteeman lisäämistä: Tekoäly ja Digiturvallisuus

Raportti on luettavissa täältä.