Raportti eurooppalaista siruteollisuutta koskevasta kyselystä

Euroopan komissio avasi helmikuussa kyselyn eurooppalaisesta siruteollisuudesta ja alan toimijat vastasivat siihen kevään aikana. Vastausten pohjalta on nyt laadittu raportti. Taustalla on teollisuuden näkemys siitä, että sirujen kysynnän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi komissio pyrki lisäämään ymmärrystä sirujen puutteen vaikutuksesta eurooppalaiselle teollisuudelle.

 

 

The subsequent European Chips Report presents an analysis of the findings of the Chips Survey. In total, 141 responses were received and aggregated to provide a snap-shot of insights and projections from the semiconductor value chain. This included responses from companies manufacturing semiconductors on the supply side, as well as companies that purchase semiconductor products on the demand side.

Raportin mukaan:

  • Sirujen kysynnän uskotaan kaksinkertaistuvan vuosien 2022-2030 aikana, kun tarve puolijohde-teknologioille kasvaa
  • Työvoiman saatavuudella ja sääntelyllä on tärkeä merkitys siru-valmistusteollisuuden päättäessä mihin ne sijoittuvat
  • Tarjontakriisi vaikuttaa kaikkiin ekosysteemeihin ja sen odotetaan kestävän ainakin vuoteen 2024 asti, mikä pakottaa yritykset hintaviin toimenpiteisiin
  • Puolijohteita koskeva tutkimus- ja kehitysrahoitus on olennaista tarjontapuolella, mutta tukialoitteet ovat olennaisia myös kysyntäpuolelle

Raportti tarjoaa European Semiconductor Expert Group -asiantuntijaryhmälle tietoa siitä millaisia aloitteita luoda tulevaisuudessa.

Lue lisää täältä

 

'No digital without chips' - The European Chips Act