Raportti Euroopan terveystilanteesta painottaa teknologian laajempaa hyödyntämistä terveyspalveluissa

Euroopan komission ja Organisation for Economic Cooperation and Developmentin (OECD) yhteinen raportti “Health at a glance: Europe” (Euroopan terveys yhdellä silmäyksellä) julkaistiin vuoden 2018 lopulla.  Raportissa käsitellään EU:n terveyspalveluiden saavutettavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä sekä teknologian tarjoamaan helpotusta näiden kehittämiseen.

Raportin mukaan erityisesti vanhenevan väestön vuoksi hoitopalveluita tarvitsee muuttaa paikoin radikaalistikin. Hoitoa pyritään kehittämään entistä ihmisläheisemmäksi ja demokraattisemmaksi. Tämän lisäksi raportissa nostetaan esille eReseptien ja verkkopalveluiden käytön yleistyminen EU-alueella.

Lue lisää