Raportti energiatehokkuuden edistämisen hyvistä käytännöistä

Raportti energiatehokkuuden edistämisen hyvistä käytännöistä

Komissio on julkaissut raportin hyvistä käytännöistä energiatehokkuuden edistämiseksi. Julkaisu esittelee eri puolilta Eurooppaa projekteja, joilla on ollut vaikutusta rakennusten energiatehokkuuteen (esimerkiksi Total Concept -projekti, jossa Tampere-talo on yksi pilottikohteista) sekä teollisuuden, yritysten, palveluiden ja tuotteiden energiatehokkuuden parantamiseen. Myös poliittisia ratkaisuja sekä rahoitusmahdollisuuksia energiatehokkuuden edistämiseksi on käyty läpi.