Raportti aktiivisen ikääntymisen hankkeiden vaikutuksista on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut raportin, joka analysoi EU-rahoitettuja hankkeita aktiivisen ja terveellisen ikääntymisen sarallaviimeisen 11 vuoden ajalta. Tutkimus analysoi FP7 -ja Horisontti 2020 -innovaatiopuiteohjelman puitteissa rahoitettujen hankkeiden saavutettuja tuloksia ja raportissa annetaan myös suosituksia tuleville saman teeman hankkeille.

Euroopan väestö ikääntyy nopeaa vauhtia ja uusia innovaatioita tarvitaan, jotta ikääntyvä väestö pystyy elämään terveellistä ja itsenäistä elämää. Moderni teknologia ja erityisesti robotiikan tarjoamat mahdollisuudet ovat tärkeässä roolissa, jotta ikääntyneiden elämä olisi turvallisempaa ja monipuolisempaa. Euroopan komissio onkin tehnyt erityisen paljon aloitteita aiheeseen liittyen ja tukenut teknologian innovaatioita ikääntymiseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.

Lisätietoja aiheesta sekä julkaistu raportti ovat luettavissa täällä.