Ranska aloitti EU:n puheenjohtajavaltiona

Ranska aloitti 1.1.2022 puolivuotiskautensa EU:n puheenjohtajana 13. kertaa. Ranskan tehtävänä on luotsata EU:ta suurten terveys-, ilmasto- ja energia-, demokratia- ja turvallisuus-haasteiden keskellä.

Ranskan puheenjohtajuuskauden prioriteetteja ovat elpyminen, voima ja yhteenkuuluminen:

  • elpyminen, jotta Eurooppa pystyy tukemaan vihreää ja digitaalista siirtymää
  • voima, jotta voimme puolustaa ja edistää arvojamme ja etujamme
  • yhteenkuuluvuus, jotta voimme rakentaa ja kehittää yhteistä eurooppalaista visiota kulttuurin, arvojen ja yhteisen historian kautta

Kauden painopisteitä ovat Euroopan suvereniteetti ja strateginen itsenäisyys, taloudellinen elpyminen ja eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen eli:

  • EU:n riippumattomuuden ajaminen, jotta Eurooppa voi säilyttää asemansa maailmassa ja puolustaa arvojaan ja etujaan
  • uuden eurooppalaisen kasvumallin rakentaminen
  • ihmiskeskeisemmän Euroopan luominen

EU:n lainsäädäntötyössä Ranska keskittyy digitaaliseen alaan, vihreään siirtymään, globaaliin verouudistukseen ja sosiaalipolitiikkaan. Euroopan tulevaisuuskonferenssi – joka päättyy keväällä 2022 – ja kansalaisten osallisuus on vahvasti esillä.

Puheenjohtajakauden tavoitteet esitellään Euroopan parlamentille 19.1. Strasbourgin täysistunnossa.Voit seurata tilaisuutta Euroopan parlamentin sivuilla.

Lähteet:

Ranskan EU-puheenjohtajuuskauden sivusto
Politico
Yle