Rahoitusta ympäristö- ja ilmastoprojekteille LIFE-ohjelmasta

Rahoitusta ympäristö- ja ilmastoprojekteille LIFE-ohjelmasta

Euroopan komissio avasi 28.4. uuden ehdotuspyynnön LIFE-ohjelman puitteissa. Rahoitusta on jaossa noin 373 miljoonaa euroa, josta yli 290 miljoonaa euroa ympäristö-alaohjelmalle ja yli 82 miljoonaa euroa ilmasto-alaohjelmalle. Tämän vuoden haussa etsitään erityisesti sellaisia ympäristö- ja ilmastoprojekteja, jotka ovat lähellä markkinoita (close-to-market projects) ja esittävät uusia ratkaisuja esimerkiksi kiertotalouteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tai resurssitehokkuuteen, eli erityisesti ns. clean-tech -yrityksille. Rahoitusta voi saada jopa 60% hankkeen kokonaiskustannuksista. Ehdotuspyynnön deadlinet ovat syyskuussa 2017, tarkat alaohjelmakohtaiset päivämäärät sekä paljon muuta lisätietoa löydät täältä.

Ehdotuspyyntöön liittyen järjestettiin LIFE-infopäivä 31.5. Brysselissä. Tapahtumassa kerrottiin lisää rahoitusmahdollisuuksista ja annettiin vinkkejä hakuprosessiin. Liitteenä on esitys ilmastotoimiin liittyvistä prioriteeteista sekä EASME:n kattava ohjeistus hakemiseen ja budjetin tekemiseen. Tapahtumassa esiteltiin myös edellisistä ehdotuspyynnöistä rahoitusta saaneita projekteja, niihin pääset tutustumaan täältä.