Rahoitusta kulttuurialan toimijoiden liikkuvuuteen

i-Portunus on Luova Eurooppa -rahoitteinen hanke, jonka avulla pilotoidaan kulttuurialan toimijoiden liikkuvuuden tukemista. Mallia testattiin jo vuonna 2019, joten uudet haut ovat jatkoa sille. Toinen pilottivaihe alkaa vuoden 2020 lopulla ja jatkuu alkuvuoteen 2021 asti. Tarkoituksena on, että kulttuurin ja luovan alan ammattilaisten liikkuvuus jatkuu osana Luova Eurooppa -ohjelmaa 2021-2027 kaudella.

Ohjelman tavoitteena on tuoda kulttuurialan toimijoita yhteen ja tukea kansainvälistä yhteistyötä. Liikkuvuutta toteutetaan niin kasvotusten kuin virtuaalisesti sekä hybridinä, näitä tapoja sekoittaen. Kohderyhmänä ovat esimerkiksi taitelijat ja kulttuurialan ammattilaiset. Liikkuvuuden tulee tukea kansainvälistä yhteistyötä, ammatillista kehittymistä sekä tuotantoon suuntautuneita residenssejä. Hakemuksessa pitää kuvailla millaisen projektin haluaa toteuttaa isäntäinstituution- tai kumppanin kanssa toisessa Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Ideoita saa esimerkiksi Transartists – sivustolta.

i-Portunus -ohjelman puitteissa avataan viisi ehdotuspyyntöä, jotka on suunnattu eri ryhmille:

  • 9.12.2020 musiikin ja käännösalan ammattilaisille
  • 15.1.2021 arkkitehtuurin ammattilaisille
  • 15.2.2021 musiikin ja kulttuuriperinnön ammattilaisille

Kulttuurialan toimijoita tuetaan kiinteällä summalla, josta maksetaan esim. matkakustannuksia. Jakso voi kestää 7-60 päivää.

Nyt avautunut musiikin ja käännösalan haku on auki 9.12.2020-28.2.2021. Myös seuraavat haut ovat auki pari kuukautta.

Lisätietoa hauista i-Portunus -sivuilta