Rahoitusta haettavissa kulttuurin ja luovien alojen hankkeisiin

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelma rahoittaa eurooppalaisia taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä edistäviä yhteistyöhankkeita

Rahoitusta jaetaan tänä vuonna 68,6 milj. euroa, joka jaetaan arviolta 130 hankkeelle. Rahoitusta voivat hakea kaikki kulttuurin ja luovien toimijat yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa. Hankekategorioita on kolme: pienet hankkeet, keskikokoiset hankkeet ja suuret hankkeet. Tuen vahvistamisella vastataan haasteisiin, joita COVID-19 ja kasvava globaali kilpailu aiheuttavat kulttuuri- ja luovilla aloilla.

  • Pienessä hankkeessa tulee olla toimijoita vähintään 3 ohjelmamaasta ja EU-tuen määrä on korkeintaan 200 000 euroa.
  • Keskikokoisessa hankkeessa toimijoita täytyy olla mukana vähintään 5 ohjelmamaasta ja näille hankkeille tuen määrä on korkeintaan 1 milj. euroa.
  • Suurissa hankkeissa on mukana oltava toimijoita vähintään 10 ohjelmamaasta ja tukea saa korkeintaan 2 milj. euroa.

Hankkeet voivat kestää korkeintaan 4 vuotta. Hankkeissa voi olla mukana toimijoita myös muilta aloilta, mutta hankkeen toiminnan pitää kuitenkin kohdistua kulttuuri- ja luoville aloille.

Hakukierroksen budjetista 20 % varataan kulttuuriperinnön, musiikin, kirja- ja kustannusalan, arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun tai kestävän kulttuurimatkailun omiin alakohtaisiin tavoitteisiin liittyviin hankkeisiin.

Hankkeilla edistetään ohjelman tavoitteita ja ne voivat liittyä toiseen tavoitteista, joita ovat:

  1. Sisältöjen luominen
  2. Innovaatiot

Nämä tavoitteet liittyvät journalististen yhteistyöhankkeiden, vapaan median -projektien ja medialukutaidon tukemiseen. Luova Eurooppa kannustaa innovatiivisiin lähestymistapoihin sisällön luomiseen, sen levitykseen ja ylisektoriseen promotointiin. Innovaatiot voivat edistää myös uuden eurooppalaisen Bauhausin tavoitteita. Lue lisää Luova Eurooppa -ohjelman 2022 työohjelmasta.

Lisäksi hankkeet on liitettävä yhteen tai korkeintaan kahteen ohjelman painopisteeseen, joita ovat:

  1. yhteistyö
  2. sosiaalinen inkluusio
  3. kestävä kehitys
  4. uusi teknologia
  5. kansainvälisten valmiuksien vahvistaminen

Luova Eurooppa -ohjelman rahoitushakuja hallinnoi Euroopan komission alainen toimeenpanovirasto EACEA.

Rahoitusta haetaan sähköisesti EU:n Funding and Tenders -portaalissa.

Hakuaika alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.3.2022 klo 18.00 (Suomen aikaa).

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste neuvoo hakijoita kaikissa hakuun liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa täältä.

Opetushallitus järjestää yhteistyöhanketta suunnitteleville hakuinfoja, joista saa tietoa hankkeen valmistelusta sekä hakuprosessista. Lisätietoa täältä.