Rahoitusta haettavissa Eurooppalaisessa kaupunkialoitteessa

Eurooppalaisen kaupunkialoitteen (European Urban Initiative, EUI) innovatiivisia toimia (Innovative Actions, IA) koskeva ehdotuspyyntö on avoinna ja hakemuksia voi jättää 19. tammikuuta 2023 asti. Hankkeiden hyväksymistä koskeva lopullinen päätös tehdään heinäkuussa 2023.

Ehdotuspyynnöstä rahoitetaan Uuteen eurooppalaiseen Bauhausiin (NEB) liittyviä hankkeita. Hankkeissa tulee toteutua NEB:n kolme keskeisintä arvoa: kestävyys, osallisuus ja esteettisyys.

– EUI-IA:n ehdotuspyynnössä testataan kykyämme muuttaa nykyiset kaupunkihaasteet mahdollisuuksiksi, käsitellä niitä integroiduilla ratkaisuilla ja muuntaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma innovatiivisiksi toimiksi, jotka antavat kansalaisille mahdollisuuden johtaa muutosta kohti vihreitä ja osallistavia kaupunkeja ja paikallisyhteisöjä, ehdotuspyynnön tehtävämäärittelyä koskevassa paperissa todetaan.

EUI:n Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kokonaisbudjetti on 450 miljoonaa euroa, josta 75 prosenttia on varattu EUI-IA-lohkolle. Ensimmäiseen ehdotuspyyntöön on varattu kokonaisuudessaan 50 miljoonan euron budjetti. Kukin hanke voi saada enintään 5 miljoonaa euroa EAKR:n yhteisrahoitusta. Hanke on toteutettava enintään 3,5 vuoden kuluessa. Hankkeiden rahoituksesta 80 prosenttia rahoitetaan EUI-IA:n kautta saadulla rahoituksella, 20 prosenttia kaupunkien omilla varoilla.

Yksi eurooppalaisen kaupunkialoitteen ja sen innovatiivisia toimia koskevan osa-alueen tarkoituksista on antaa kaupunkiviranomaisille resursseja tunnistaa ja kokeilla uusia innovatiivisia ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen liittyviin paikallisiin haasteisiin. EUI-IA:n avulla kaupunkien viranomaisilla on mahdollisuus testata miten uudet ja aiemmin testaamattomat ratkaisut toimivat käytännössä ja miten ne vastaavat tosielämän haasteisiin. Kumppanikaupungit muissa eurooppalaisissa maissa seuraavat kokeiluja, niiden prosesseja ja tuloksia, jotta ratkaisuja voidaan jatkossa siirtää ja toistaa kaikkialla EU:ssa.

Tukea voi hakea:

  • Kaupunkiviranomainen paikallisessa hallinnollisessa yksikössä, joka on määritelty Eurostatin kaupungistumisasteen mukaan kaupungiksi tai esikaupungiksi ja jossa on vähintään 50 000 asukasta.
  • Paikallisista hallintoyksiköistä koostuva kaupunkiviranomaisten yhteenliittymä tai ryhmittymä, jolla on organisoidun taajaman oikeudellinen asema ja jossa enemmistö asukkaista asuu paikallisissa hallintoyksiköissä, jotka on määritelty  kaupungeiksi tai esikaupungeiksi ja joiden yhteenlaskettu kokonaisväkiluku on vähintään 50 000.
  • Kaupunkiviranomaisten yhteenliittymä tai ryhmittymä, jolla ei ole organisoidun taajaman oikeudellista asemaa ja jossa kaikki mukana olevat kaupunkiviranomaiset ovat paikallisia hallintoyksiköitä, jotka on määritelty kaupungeiksi tai esikaupungeiksi, ja joiden yhteenlaskettu kokonaisväkiluku on vähintään 50 000.

Vaikka ehdotusten luonnetta ei tarkasti määritellä, toivotaan kaupunkien harkitsevan hanke-ehdotuksissaan seuraavia aiheita:

  • Rakentaminen ja kunnostaminen kiertotalouden ja hiilineutraaliuden hengessä;
  • Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja muuttaminen;
  • Rakennusten mukauttaminen ja muuttaminen kohtuuhintaisia asumisratkaisuja varten;
  • Uudistuvat kaupunkialueet.

Lisäksi hankkeiden on osoitettava, että ne edistävät jotakin EU:n koheesiopolitiikan vuosien 2021–2027 keskeisistä tavoitteista.

Seikkaperäinen selite hakemisesta ja hakukelpoisuusvaatimuksista on ladattavissa täältä.