Rahoitusta haettavissa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kolmas rahoitushakukierros on avattu. Hankkeisiin on tarjolla yhteensä 200 miljoonaa euroa.

Hankkeita rahoitetaan viideltä keskeiseltä osa-alueelta. Näitä ovat suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, edistyneet digitaaliset taidot sekä digitaaliteknologian laajamittaisen käytön varmistaminen taloudessa ja yhteiskunnassa.

Ohjelman tavoitteena on kuroa umpeen digitaaliteknologian tutkimustulosten ja niiden markkinoille saattamisen välistä kuilua. Ohjelmassa tuetaan vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen liittyviä EU:n tavoitteita. Samalla ohjelma vahvistaa unionin resilienssiä ja digitaalista itsenäisyyttä.

Tällä hakukierroksella suurin osa rahoituksesta on suunnattu muun muassa

  • data-avaruuksiin;
  • tekoälyalustojen kehittämiseen;
  • edistyneen digitaaliteknologian erityiskoulutusohjelmiin.

Näihin teemoihin liittyvät hakemukset tulee jättää 24. tammikuuta 2023 mennessä.

30 miljoonaa euroa rahoituksesta suuntautuu eurooppalaiseen digitaali-innovointikeskittymään. Se tukee yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisessa siirtymässä. Tähän liittyvien hankkeiden rahoituksenhakuaika päättyy 16. marraskuuta 2022.

Tukikelpoisia hakijoita ovat EU:ssa rekisteröidyt oikeushenkilöt, kuten yritykset, kaupungit ja kunnat, julkishallinto sekä korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.

Ehdotuspyynnöt ovat osa vuosien 2021–2022 työohjelmaa. 

Muihin teemoihin, kuten kyberturvallisuuteen liittyviä ehdotuspyyntöjä avataan marraskuun aikana.

Tarkemmat tiedot hakemisesta ja haettavista rahoituksista löydät täältä.