Rahoitusmahdollisuuksia julkisille hankinnoille H2020-työohjelmassa

Horisontti 2020-työohjelmat vuosille 2018-2020 sisältävät useita hakuja julkisille hankinnoille. Rahoitusta on tarjolla esikaupallisille hankinnoille (PCP) ja innovatiivisille julkisille hankinnoille (PPI). Haut kattavat useita aloja, mm. ICT, terveys, turvallisuus ja energia.

Hauissa rahoitetaan konsortioita, jotka valmistelevat ja toteuttavat yhdessä julkisia hankintoja (PCP & PPI) tai, jotka tunnistavat tilaisuuksia ja valmistautuvat tuleviin julkisiin hankintoihin (CSA: koordinointi- ja tukitoimet).

Innovatiivisten hankintojen rahoitusosuus PPI -projekteissa on 35 prosenttia ja PCP -projekteissa 90 prosenttia. CSA -projekteissa EU-rahoitusosuus on 100 prosenttia.

Lisätietoja löydät täältä.

Kaikki H2020-työohjelman hankintahaut