Rahoitusmahdollisuudet terveysaiheisiin projekteihin

Rahoitusmahdollisuudet terveysaiheisiin projekteihin

ERRIN-verkoston Terveys-työryhmän tapaamisessa 23.2. esiteltiin tulevia rahoitusmahdollisuuksia terveysaiheisiin projekteihin. EU:n kolmannen terveysalan ohjelman työohjelma vuodelle 2017 hyväksyttiin tammikuun lopussa, ja sen budjetti tälle vuodelle on noin 60 miljoonaa euroa. Ohjelman rahoitusta jaetaan projektien ja yhteistoiminnan lisäksi toiminta-avustuksina, suorina avustuksina kansainvälisille organisaatioille sekä hankintoihin. Tarkemmat rahoitussummat sekä hakukelpoisuuden kriteerit löydät liitteestä.

Tilaisuudessa esiteltiin myös Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusmahdollisuuksia. Societal Challenges -pilarin osan “Health, demographic change and well-being” vuosien 2018-2020 työohjelmalle on asetettu alustaviksi kriteereiksi esimerkiksi keskittyminen tärkeisiin poikkileikkaaviin haasteisiin, kuten innovaatioiden tuominen laboratorioista markkinoille sekä EU-13 -maiden osallistuminen. Tulevan työohjelman pääprioriteetteja ovat muun muassa kestävät terveysratkaisut, digitaalinen muutos terveydenhuollossa sekä terveyden kyberturvallisuus. Työohjelman teemoissa huomioidaan sekä tautien ja sairauksien estäminen että niiden hoitaminen, aktiivinen ikääntyminen ja kokonaisvaltainen hoito. Societal Challenges -pilarissa on myös muita osioita, kuten “Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies”, jonka ehdotuspyynnöissä terveysteemaiset projektit voivat menestyä. Lisätietoja löydät liitteestä.

Liitteet