Rahoituskehysneuvottelut etenevät: 15 miljardia lisää EU-rahoitusohjelmiin

EU-puheenjohtajavaltio Saksa ja Euroopan parlamentti saivat 10.11. kymmenen viikkoa kestäneiden neuvottelujen jälkeen aikaiseksi poliittisen sovun EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027 ja omista varoista. Tämä merkitsee 15 miljardin euron lisärahoitusta useisiin EU-rahoitusohjelmiin. Seuraavaksi Euroopan parlamentin täysistunnon pitää hyväksyä paketti ja joulukuussa se menee vielä jäsenvaltioille hyväksyttäväksi.

Tärkeimpiä tavoitteita, joita sopu tukee on se, että puolet rahoituksesta osoitetaan nykyaikaistamisen tukemiseen ja 30 %:ia varoista – enemmän kuin koskaan aiemmin – käytetään ilmastonmuutoksen torjuntaan eri rahoitusohjelmien kautta. Sovussa varmistettiin myös seurantamenetelmien käyttöönotto ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden varmistamiseksi.

Paketti tarjoaa lisärahoitusta kymmeneen EU-rahoitusohjelmaan, joista tässä poimintoja:

  • Horisontti Eurooppa: 4 miljardia euroa
  • EU4Health: 3,4 miljardia euroa
  • Erasmus+: 2,2, miljardia euroa
  • Luova Eurooppa: 0,6 miljardia euroa
  • InvestEU: 1 miljardi euroa

Euroopan parlamentti ja monet edunvalvontaorganisaatiot ovat olleet läpi neuvottelujen huolestuneita ohjelmien rahoituksen tasosta. Horisontti Euroopan saama uusi lisärahoitus nostaa sen kokonaistason 84,9 miljardiin euroon (heinäkuun jäljiltä taso oli: 75,9 mrd € MFF:stä ja 5 mrd € elpymispaketista).  Korotusta pidetään monien tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden keskuudessa pettymyksenä odotuksiin nähden. Euroopan komissio ehdotti alunperin Horisontti Euroopan rahoitukseksi 94,4 miljardia euroa, jota jäsenvaltiot budjettineuvotteluissa leikkasivat. Euroopan parlamentti vaati rahoituksen nostamista jopa 120 miljardiin euroon.

Suhteellisesti eniten sovusta hyötyy EU4Health-ohjelma, sillä korotus kolminkertaa sen rahoituksen heinäkuun Eurooppaneuvoston kokouksen tasoon nähden. Tämä jäisi kuitenkin alle puoleen siitä missä Euroopan komissio ohjelmalle alunperin ehdotti.

Erasmus+ -rahoituksen tasoa oli nostettu jo edelliseen kauteen verrattuna, mutta lisärahoitus nostaa sitä entisestään. Uusi kokonaisrahoitus on 23,4 miljardia euroa.

Euroopan parlamentti laskee mukaan pakettiin myös miljardi euroa, joka ohjataan joustovälineisiin tulevia kriisejä ja tarpeita varten. Tämä nostaa lisärahoituksen parlamentin mukaan 16 miljardiin euroon.

Council of the European Union (neuvosto): Next multiannual financial framework and recovery package: Council presidency reaches political agreement with the European Parliament

Euroopan komissio: EU:n talousarvio: Euroopan komissio on tyytyväinen sopimukseen 1,8 biljoonan

euron paketista, jolla tuetaan vihreämmän, digitaalisemman ja kestävämmän Euroopan rakentamista

Euroopan parlamentti: Sopu pitkän aikavälin EU-budjetista – 16 miljardia lisärahoitusta EU-ohjelmiin

ScienceBusiness: Horizon Europe gets extra €4B, as intense budget talks end