Polis-verkoston muistio MaaS:in vaikutuksista kaupungeille ja alueille julkaistu

Polis-verkoston muistio MaaS:in vaikutuksista kaupungeille ja alueille julkaistu

Euroopan kaupunkien ja alueiden innovatiivisten liikenneratkaisujen verkosto Polis on julkaissut muistion, ”Mobility as a Service: Implications for Urban and Regional Transport” koskien MaaS (mobility as service; liikenne palveluna)-sovelluksia kaupunki- ja alueliikenteelle. Muistion tavoitteena on selventää MaaS-konseptia, esittää paikallis- ja aluehallintojen näkemyksiä asiaan, ja edistää uusien ja perinteisten liikennepalvelujen integrointia, viestintää ja yhteistyötä.

Muistiossa todetaan, että muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, MaaS:ia ajavat eteenpäin pitkälti digitaaliset ja ITS (intelligent transport system) yritykset sekä henkilökohtaiseen liikkuvuuteen (kimppakyydit, taksit) panostavat toimijat. Paikallishallinnon ja julkisen liikenteen toimijoiden osuus MaaS-toiminnassa on vähäistä. Haasteena onkin eri toimijoiden yhteistyön edistäminen. Poliksen muistiossa huomautetaan myös, että MaaS-kehitys ei voi edetä vain yritysten kaupallisten intressien ehdoilla, vaan julkisen sektorin osallistuminen MaaS-projekteihin on oleellista. Muistion mukaan on tärkeää arvioida onko yksityisen sektorin MaaS-projekteille edes tarvetta kaikilla liikennealoilla.

Yhtenä keskeisenä huomiona muistiossa on, ettei ole välttämättä olemassa yhtä ainoaa MaaS-mallia, jota voisi soveltaa kaikilla alueilla kaikissa EU-maissa. Alueiden tulisi kuitenkin ottaa MaaS-sovellusten innovaatiot huomioon kehittäessään käyttäjäystävällisempiä ja tehokkaampia liikenneratkaisuja. Muistio painottaakin alueiden ja kaupunkien syvempää osallistumista MaaS-projekteihin kansallisella ja EU-tasolla. Polis muistuttaa myös, että MaaS-ratkaisuja ei tulisi kehittää erillisenä muista käytännöistäMaaS:in integroiminen muun muassa päästöjen alentamiseen ja jalankulkijoille nimetyiden alueiden suunnittelemiseen on elintärkeää MaaS-projektien kehitykselle. Myös perinteisten liikennemuotojen kehittäminen MaaS:in ohella on keskeistä tehokkaampien ja kestävien liikenneratkaisujen kehittämisessä.

 

Voit lukea muistion täällä.