Pirkanmaalle tulee uusista H2020-hankkeista lähes 3,42 miljoonaa euroa

Euroopan komissio julkaisi toukokuun lopussa (31.5.2016) uusimmat EU:n tutkimus ja innovaatio -ohjelman, Horisontti 2020:n, tilastot. Helmikuun ja toukokuun (23.2.2016 – 31.5.2016) välisenä aikana hyväksytyistä ja allekirjoitetuista Horisontti 2020:n uusimmista hankkeista on tulossa pirkanmaalaisille toimijoille rahaa lähes 3,42 miljoonaa euroa. Rahoitusta tulee seitsemälle uudelle hankkeelle ja kahdeksalle toimijalle.

Koko Horisontti 2020 -ohjelmassa, joka alkoi vuoden 2014 alussa, pirkanmaalaiset toimijat ovat saaneet hyväksytyistä ja allekirjoitetuista hankkeista rahoitusta yhteensä n. 20,6 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa yhteensä 49 läpimennyttä ja sopimuksen jo allekirjoittanutta Horisontti 2020-hanketta, joissa on mukana yhteensä 55 pirkanmaalaista toimijaa. Pirkanmaalla läpimenneitä hankkeita oli toukokuun lopulla (31.5.2016) kaiken kaikkiaan 57, pitäen sisällään 49 hyväksytyn ja allekirjoitetun hankkeen lisäksi kahdeksan hyväksyttyä hanketta, jotka odottavat vielä sopimuksen allekirjoittamista. Niissä on mukana 65 pirkanmaalaista toimijaa. Kaikista hankkeista rahoitusta on saatu yhteensä n. 21,7 miljoonaa euroa.

Näistä koko Horisontti 2020 -ohjelmakauden Pirkanmaan hyväksyttyjen ja allekirjoitettujen Horisontti 2020 -hankkeiden osallistujista 30 on korkeakouluja (TUT 23; UTA 5; POLAMK 2; noin 14,6M €), 23 yrityksiä (ml. 5 pk-instrumenttihanketta; yhteensä noin 5,94M €) ja kaksi julkista toimijaa (44 613,75 €; Tampereen kaupunki ja PSHP) (1). Tampereen yliopistot ja korkeakoulut ovat edelleen (vrt. helmikuun tilastoihin) Pirkanmaalla suurin Horisontti 2020 -rahoitusta saava ryhmä, mutta myös yritysten osuus on suhteessa melko hyvä. Yhteensä 12 pirkanmaalaista organisaatiota (49:sta) toimii Horisontti 2020 -ohjelmassa koordinaattorin roolissa.

Läpimenneet ja allekirjoitetut hankkeet, joissa pirkanmaalaisia toimijoita on mukana vähintään yksi, jakautuvat Horisontti 2020 -ohjelman pilareiden mukaan seuraavasti: huipputason tieteestä 12 hanketta, teollisuuden johtoasemasta 24 hanketta, yhteiskunnallisista haasteista 12 hanketta sekä huippuosaamisen levittäminen ja osallistumisen laajentaminen -osiosta 1 hanke. Huomioitavaa on, että pilarit tasaantuvat, kun otetaan mukaan hyväksytyt, allekirjoitusta vaille valmiit, hankkeet. Täten Horisontti 2020 -ohjelman kolme keskeistä peruspilaria ovat suhteellisen tasaisesti edustettuina Pirkanmaalla. Teollisuuden johtoasema- ja huipputason tiede -pilarien hankkeet ovat lisääntyneet aikaisempiin Horisontti 2020 -tilastoihin nähden.

Hakemuksia, joissa on vähintään yksi pirkanmaalainen toimija mukana, on lähtenyt yhteensä 523 ja Pirkanmaan onnistumisprosentti 10,9 % on pysynyt vuoden 2015 tasolla.  Koko Suomen Horisontti 2020:n onnistumisprosentti on viimeisimpien tilastojen mukaan 11,90 prosenttia, mikä tarkoittaa, että Suomi on edelleen (vrt. helmikuun tuloksiin) EU:n keskiarvon (13,3 %) alapuolella.

Pirkanmaan osuus kaikkien Suomen maakuntien saamasta Horisontti 2020 -ohjelman rahoituksesta on Uudenmaan jälkeen Suomen toiseksi suurin: 7,16 % eli 20 610 720,56 euroa. On kuitenkin otettava huomioon, että maakuntajaottelu määräytyy organisaation kotipaikan mukaan. Kun organisaation pääkonttori on esimerkiksi Uudellamaalla (kuten VTT), kaikki rahoitus kirjautuu Uudellemaalle, vaikka toteutuspaikkakunta olisi toisaalla.

Kirjoitus pohjautuu Euroopan komissiosta/Tekesistä saatuihin Horisontti 2020 -tilastotietoihin.

Lyhyt yhteenveto Suomen osallistumisesta (julkaisuajankohta: kesäkuu 2016)
Suomen hankkeet maakunnittain (julkaisuajankohta: kesäkuu 2016)
Suomen hankkeet maakunnittain (julkaisuajankohta: helmikuu 2016)
Uusimmat H2020-hankkeet tuovat Pirkanmaalle lähes 6,5 miljoonaa euroa (uutiset: 31.3.2016)

Lue lisää päivitettyä tietoa (31.5.2016) kaikista Pirkanmaan H2020-hankkeista liitteistä.