Pirkanmaalle on saatu 47,5 miljoonaa euroa Horisontti Eurooppa -rahoitusta

Pirkanmaalaiset toimijat ovat 26.5. 2023 mennessä saaneet Horisontti Eurooppa -rahoitusta noin 47,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta on jaettu 90 osallistumiseen ja 82 hankkeeseen, yhteensä 25:lle eri toimijalle. Tämä on lähes 14 M€ enemmän helmikuiseen tarkasteluun nähden. 

Toukokuuhun mennessä Suomeen Horisontti Eurooppa -rahoitusta on saatu kaikkiaan 553 miljoonaa euroa. Rahoitus on jakautunut 319 eri toimijalle 661 hankkeeseen ja 1058 osallistumiseen. Pirkanmaan osuus kaikesta Suomeen suunnatusta rahoituksesta oli Business Finlandin helmikuun tietojen mukaan 8,69 prosenttia.

Rahoitus Pirkanmaalla

Toukokuun loppuun 2023 mennessä suurin osa Pirkanmaalle kohdistuneesta rahoituksesta on jaettu korkeakouluille. Rahoituksesta noin 61 prosenttia on myönnetty korkeakoulujen hankkeisiin. 53 osallistumista on Tampereen yliopiston ja kaksi Poliisiammattikorkeakoulun. Tampereen yliopiston osuus korkeakouluille myönnetystä rahoituksesta on noin 32,5 miljoonaa euroa ja Poliisiammattikorkeakoulun reilut 400 000 euroa.

Yritysten osuus Pirkanmaan rahoituksesta on noin 34 prosenttia. Ne ovat saaneet rahoitusta yhteensä noin 12,6 miljoonaa euroa.

Muut-kategoriassa olevalla Ekokumppaneilla on yksi rahoitettu hanke ja samaan kategoriaan kuuluva Business Tampere on saanut rahoitusta kahteen hankkeeseen.

Tampereen kaupungilla on yksi Horisontti Eurooppa -hanke (julkiset organisaatiot -kategoria).

Horisontti Euroopan kolmesta pilarista – Huipputason tiede, Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky ja Innovatiivinen Eurooppa – eniten rahoitusta on myönnetty pilarin 2 hankkeisiin.

Pilari 1 – Huipputason tiede: 23 osallistumista, 12,4 miljoonaa euroa

Pilari 2 – Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky: 62 osallistumista, 30,7 M€ miljoonaa euroa. Eniten rahoitusta on myönnetty neljänteen klusteriin, joka kattaa digitaalitalouden ja -teknologian, teollisuuden ja avaruuden. Toiseksi eniten rahoitusta on saatu viidennen klusterin hankkeisiin, jotka liittyvät ilmastoon, energiaan ja liikkuvuuteen.

Pilari 3 – Innovatiivinen Eurooppa: neljä osallistumista, lähes 2 miljoonaa euroa.

Suurin osa rahoituksesta kohdistuu tutkimus- ja innovaatiotoimiin (Research and Innovative Actions) sekä innovaatiotoimiin (Innovative Action).

Horisontti Eurooppa -rahoitus Suomessa yleisemmin ja Pirkanmaan tilanne

Business Finlandin raportin mukaan Suomeen oli 8.2.2023 mennessä saatu 451,7 miljoonaa euroa (huom. 26.5.2023: 552,9 miljoonaa euroa). Näiden tietojen mukaan Pirkanmaa on tippunut niukasti Suomen maakunnista kolmanneksi oltuaan pitkään toiseksi eniten Horisontti Eurooppa -rahoitusta saanut maakunta. Pirkanmaalaisten toimijoiden osuus Suomeen saadusta rahoituksesta oli 8,69 prosenttia (39,25 miljoonaa euroa), kun se syksyllä 2022 oli vielä 11,8 prosenttia. Tällä hetkellä Uusimaa johtaa tilastoja, Pohjois-Pohjanmaa on toisena.

Kun tarkastellaan kaikkea Horisontti Eurooppa -rahoitusta niin Tampereen korkeakoulusäätiö oli kolmanneksi eniten rahoitusta saanut suomalainen yliopisto (yhteishankkeet 17,6 M€ + ERC 7,6 M€ + muu 1,2 M€ eli yhteensä 26,45 M€). Tampereen korkeakoulusäätiö oli helmikuun tilastojen mukaan viidenneksi eniten Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta yhteishankkeisiin saanut toimija (17,6 M€).

Suomalaisten toimijoiden osallistumisten lukumäärä oli helmikuussa 2023 891 ja hakemusten onnistumisprosentti 23. EU:n keskiarvo oli 16,8 prosenttia.

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa käynnistyi vuonna 2021 ja rahoituskausi kestää vuoteen 2027 asti. Näinä vuosina tutkimusta ja innovointia tuetaan 95 miljardilla eurolla.

 

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston Horisontti Eurooppa -raportti on laadittu Horizon Dashboard -sivuston tietojen pohjalta. Raportin kirjoittamiseen on hyödynnetty Key Figures -osiota ja rahoitustaulukon luomiseen Self-service BI -osiota. 

Pirkanmaan HE-menestys 26.5.2023 (Excel-taulukko)

Lähteet:

Horizon Europe -dashboard (Euroopan komissio)

Cordis (Euroopan komissio)

Business Finlandin raportti (8.2.2023)

Business Finlandin aiemmat raportit ja tilastot