Pirkanmaalle tähän mennessä Horisontti Eurooppa -rahoitusta 33,8 miljoonaa euroa

Pirkanmaalaiset toimijat ovat 13. helmikuuta 2023 mennessä saaneet Horisontti Eurooppa -rahoitusta noin 33,8 miljoonaa euroa. Rahoitusta on jaettu 58 hankkeelle ja 63 osallistumiseen, yhteensä 19:lle eri toimijalle.

Suomessa Horisontti Eurooppa -rahoitusta on jaettu kaikkiaan 344 miljoonaa euroa. Rahoitus on jakautunut 221 eri toimijalle 445 hankkeeseen ja 723 osallistumiseen. Pirkanmaan osuus kaikesta Suomeen suunnatusta rahoituksesta on näin ollen 9,8 prosenttia

Rahoitus Pirkanmaalla

Helmikuun 2023 puoleen väliin mennessä suurin osa Pirkanmaalle kohdistuneesta rahoituksesta on jaettu korkeakouluille. Rahoituksesta noin 68 prosenttia on myönnetty korkeakoulujen hankkeisiin. Näistä 36 hanketta on Tampereen yliopiston ja kaksi Poliisiammattikorkeakoulun. Näin ollen Tampereen yliopiston osuus korkeakouluille myönnetystä rahoituksesta on noin 22,6 miljoonaa euroa ja Poliisiammattikorkeakoulun noin 406 600 euroa.

Yritysten osuus Pirkanmaan rahoituksesta on noin 28 prosenttia. Ne ovat saaneet rahoitusta yhteensä noin 9,4 miljoonaa euroa. Muut-kategoriassa olevalla Ekokumppaneilla on yksi rahoitettu hanke ja samaan kategoriaan kuuluva Business Tampere on saanut rahoitusta kahteen hankkeeseen. Toistaiseksi julkiset organisaatiot eivät ole saaneet Horisontti Eurooppa -rahoitusta.

Horisontti Euroopan kolmesta pilarista – Huipputason tiede, Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky ja Innovatiivinen Eurooppa – eniten rahoitusta on myönnetty pilarin 2 hankkeisiin.

Pilari 1 – Huipputason tiede: 18 osallistumista, 10,1 miljoonaa euroa

Pilari 2 – Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky: 43 osallistumista, 22,9 miljoonaa euroa. Eniten rahoitusta on myönnetty neljänteen klusteriin, joka kattaa digitaalitalouden ja -teknologian, teollisuuden ja avaruuden. Toiseksi eniten rahoitusta on saatu viidennen klusterin hankkeisiin, jotka liittyvät ilmastoon, energiaan ja liikkuvuuteen.

Pilari 3 – Innovatiivinen Eurooppa: kaksi osallistumista, noin 851 700 euroa.

Suurin osa rahoituksesta kohdistuu innovaatiotoimiin (Innovative Action) sekä tutkimus- ja innovaatiotoimiin (Research and Innovative Actions).

Rahoitus Suomessa yleisesti (tilanne 6.9.2022)

Business Finlandin raportin mukaan Suomeen oli 6. syyskuuta 2022 mennessä saatu 231,4 miljoonaa euroa (nyt 344 miljoonaa euroa, ks. toinen kappale). Tällöin Pirkanmaa sijoittui Suomen alueista toiseksi sen saaman rahoituksen osuuden ollessa 11,80 prosenttia (27,3 miljoonaa euroa). Tampereen korkeakoulusäätiö oli syyskuun tilastojen mukaan neljänneksi eniten Horisontti Eurooppa -rahoitusta saanut toimija. Myös yhteishankkeiden osalta Tampereen korkeakoulusäätiö oli neljänneksi eniten rahoitusta saanut toimija.

Tampereen korkeakoulusäätien osuus suomalaisten hankkeiden saamasta rahoituksesta oli syyskuussa 8,08 prosenttia noin 18,7 miljoonalla eurolla. Yhteishankkeissa Tampereen korkeakoulusäätiö oli saanut noin 11,8 miljoonaa euroa, minkä osuus kaikista suomalaisista yhteishankkeista oli 6,18 prosenttia.

Suomalaisten toimijoiden osallistumisten lukumäärä oli syyskuussa 493 ja hakemusten onnistumisprosentti 22,3. EU:n keskiarvo oli 16,5 prosenttia.

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa käynnistyi vuonna 2021 ja rahoituskausi kestää vuoteen 2027 asti. Näinä vuosina tutkimusta ja innovointia tuetaan 95 miljardilla eurolla.

 

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston Horisontti Eurooppa -raportti on valmisteltu Horizon Dashboard -sivuston tietojen pohjalta. Raportin kirjoittamiseen on hyödynnetty Key Figures -osiota ja rahoitustaulukon luomiseen Self-service BI -osiota. 

Pirkanmaan HE-menestys (Excel-taulukko 13.2.2023)

Lähteet:

Horizon Europe -dashboard (Euroopan komissio)

Cordis (Euroopan komissio)

Business Finlandin raportti (6.9.2022)

Business Finlandin aiemmat raportit ja tilastot