Pirkanmaalle lähes 4,3 miljoonaa euroa uusista Horisontti 2020 -hankkeista

Euroopan komissio julkaisi kesäkuussa uudet EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020:n tilastot. 1.3.-31.5.2017 välisenä aikana hyväksytyistä ja allekirjoitetuista Horisontti 2020 -hankkeista (H2020) on tulossa pirkanmaalaisille toimijoille yhteensä 4 261 917 euroa; rahoitusta saa kahdeksan toimijaa kymmenen eri hankkeen puitteissa. Näistä hankkeista viisi kuuluu yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle ja viisi teollisuuden johtoasema -pilariin. Yrityksillä on ollut menestystä tämän tilastokauden hauissa, sillä kokonaispotista menee 1,38 miljoonaa euroa viidelle yritykselle.

Kokonaisuudessaan H2020-ohjelmasta on saatu vuodesta 2014 alkaen Pirkanmaalle rahoitusta 35,9 miljoonaa euroa. Hankkeisiin on osallistuttu 96 kertaa 83 läpimenneessä ja allekirjoitetussa hankkeessa. Osallistumiset jakautuvat seuraavasti:

46 korkeakoulun osallistumista (yhteensä liki 22,12 miljoonaa €)
– 36 x Tampereen teknillinen yliopisto
TTY:n osuus on 19 miljoonaa euroa. TTY on Suomen neljänneksi eniten H2020-rahoitusta saava organisaatio.
– 7 x Tampereen yliopisto
– 3 x Poliisiammattikorkeakoulu

43 yrityksen osallistumista (yhteensä 11,99 miljoonaa €), yksi yritys kahdesti
– näistä 32 oli pk-yritysten osallistumisia (onnistumisprosentti 11 %), ne ovat saaneet rahoituksesta 8,35 miljoonaa €

7 julkisen toimijan osallistumista (yhteensä 1,83 €)
– 5 x Tampereen kaupunki
– 1 x Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
– 1 x Pirkanmaan liitto

Hankekoordinaattorin roolissa on 19 pirkanmaalaista toimijaa.

Läpimenneitä hankkeita vuodesta 2014 lähtien oli 31.5.2017 mennessä kokonaisuudessaan 103. Tämä tarkoittaa sitä, että 20 hanketta odottaa vielä sopimuksen allekirjoittamista. Näiden uusien vielä allekirjoittamattomien hankkeiden rahoitus on lähes neljä miljoonaa euroa. Kaikki pirkanmaalaisten toimijoiden hankkeet – ml. uudet vielä allekirjoittamattomat – rahoituskauden alusta lähtien ovat arvoltaan melkein 40 miljoonaa euroa.

Pirkanmaalaisia toimijoita on ollut mukana yhteensä 772 hankehakemuksessa – osallistumisia Pirkanmaalta oli 900. Huomioiden, että läpimenneitä hankkeita on 103. Pirkanmaalaisten onnistumisprosentti on tällä hetkellä 11,44 %.

Koko Suomen onnistumisprosentti H2020-rahoitushaussa on 13,08 %. Helmikuun 2017 lopussa Suomen onnistumisprosentti oli 13,37 %. Lukema on alle EU:n keskiarvon, joka on 14,38 %.

Pirkanmaa saa maakunnista toiseksi eniten H2020-rahoitusta Uudenmaan jälkeen. Pirkanmaan rahoituksen osuus on laskenut hieman 7,17 prosentista 6,90 prosenttiin. Tilastoja tarkasteltaessa on huomioitava, että maakuntajaottelu määräytyy organisaation kotipaikan mukaan. Kun organisaation pääkonttori on esimerkiksi Uudellamaalla (kuten VTT), kaikki rahoitus kirjautuu Uudellemaalle, vaikka hankkeen toteutuspaikkakunta olisi toisaalla. Suomeen on saatu H2020-rahoitusta vuoden 2014 alusta alkaen 520 miljoonaa euroa.

Kirjoitus pohjautuu Tekesiltä saatuihin tilastotietoihin.

Lyhyt yhteenveto Suomen osallistumisesta

Suomen hankkeet maakunnittain (toukokuu 2017)